Chainport Hackathon: havens met elkaar verbinden (+ video)

Voor de Chainport Hackathon in oktober zijn er nog maar elf plaatsen beschikbaar. CDIO Erwin Verstraelen van Port of Antwerp roept in een videoboodschap op tot deelname.

Chainport werd in 2016 opgericht door twaalf haveninstanties van over heel de wereld: Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, Felixstowe, Barcelona, Montreal, Los Angeles, Panama, Busan, Singapore, Shenzhen en Indonesië.

Van 11 tot 13 oktober zal er in de haven van Antwerpen simultaan met die van Los Angeles een hackathon plaatsvinden, waarbij deelnemers innovatieve ideeën op korte tijd zullen ontwikkelen en presenteren.

Betere voorspellingen

Een van de doelstellingen van Chainport is de verbinding tussen havens wereldwijd te verbeteren. Als havens onderling data uitwisselen, leidt dat tot betere voorspellingen en dus preciezere informatie voor klanten.

Er kunnen bijvoorbeeld twaalf of meer verschillende geschatte aankomsttijden van een schip circuleren. Veel van die informatie is incorrect of gedateerd. Om handel te faciliteren is niet alleen de fysieke flow van goederen belangrijk, maar ook accurate info.

Frisse blik

De Chainport Hackathon staat open voor deelnemers vanuit gelijk welke discipline. Iedereen die zich geroepen voelt om bij te dragen tot een meer efficiënte werking van de haven, is welkom. Er zijn nog maar elf tickets over.

“Innovatie vindt niet gewoon plaats binnen de grenzen van uw eigen organisatie,” zegt chief digital and information officer Erwin Verstraelen van het Havenbedrijf in de video hieronder. “Vaak krijg je veel inzicht wanneer je anderen een kijkje van dichtbij laat nemen met een frisse blik.”

In de aanloop naar het Chainport Hackathon evenement van 11 tot 13 oktober brengt Flows een reeks artikels. Hierin worden de thema's bekendgemaakt waaruit deelnemers aan de hackathon kunnen kiezen. De drie voorgaande artikels gingen over Opsporen van illegale trafieken, Alternatieven voor koning auto en Bierspel en computergames voor havenbedrijven. Op 28 augustus is er een bustour in de haven van Antwerpen voor deelnemers. De laatste tickets bemachtigen kan via info@chainporthack.com. Chainport Hackathon is een initiatief van NxtPort, Port of Antwerp en Alfaport-Voka. Meer info vindt u op de website van Chainport Hackathon.

Sven Goyvaerts