Belgische truckmarkt blijft maar groeien

De Belgische markt van zware vrachtwagens in tijdens de eerste negen maanden met ruim een vijfde gegroeid. Opvallend is dat deze stijging zich niet alleen bij de trekkers voordoet, maar ook bij de bakwagens. Dat laatste komt door de kilometerheffing

De statistieken van Febiac en de FOD Mobiliteit liegen er niet om: de Belgische markt van de +16-tonners boomt in die mate dat bijna zeker eind deze maand het niveau van het hele jaar 2015 zal worden overschreden.

In de maand september zijn 891 zware trucks ingeschreven (+23,9% tegenover september 2015): 689 trekkers (+26,4%) en 174 bakwagens (+16,1%).

Deze cijfers bevestigen de tendens die sinds begin dit jaar werd opgetekend. In totaal werden tijdens de eerste negen maanden maar liefst 6.472 zware trucks ingeschreven, of 21,1% meer dan tijdens dezelfde periode van 2015. Voor de trekkers – de werkpaarden van de Belgische economie – was de groei van de markt 22,4% tot 4574 eenheden en voor de bakwagens – die in ruime mate door het eigen vervoer worden gebruikt - 18,0% tot 1.898 eenheden.

Goed nieuws voor de economie

Dat de trekkermarkt dit jaar sterk groeien, is een bevestiging van de trend die vorig jaar al werd opgetekend. Meer nog, de groei versnelt. In 2015 steeg die markt met 14,4%. Het is niet duidelijk of de toename dit jaar aan vervangingen of vlootuitbreiding te danken is. Wat wel duidelijk is, is dat het vertrouwen in de Belgische economie herstelt.

In het verleden kon bijna stelselmatig vastgesteld worden dat wanneer de trekkermarkt zich herstelt en fors begint te groeien, de economie in haar geheel een maand of zes later volgt. Dit komt omdat de industrie en de handel een herneming van de vraag verwacht en in het vooruitzicht daarvan meer capaciteit veiligstelt.

Impact kilometerheffing

Dat ook de markt van de bakwagens fors stijgt, is opmerkelijk, omdat vorig jaar nog een daling van 4% werd vastgesteld. Veel importeurs met wie we over deze plotse ommezwaai gesproken hebben, hebben geen pasklaar antwoord hiervoor. Al vermoeden ze dat de in april ingevoerde kilometerheffing voor vrachtwagens een reden kan zijn.

Dat hebben wij nu uit een totaal andere hoek bevestigd gekregen. Zoals geweten worden bakwagens vooral ingezet door het vervoer voor eigen rekening. Dat zijn brandstoffenbedrijven, drankencentrales, kleinere bouwondernemingen en dergelijke. In die sectoren worden de voertuigen veelal langer dan tien jaar gebruikt (in het beroepsvervoer worden ze maximaal vijf jaar in de vloot gehouden).

“Die oude vrachtwagens worden door de kilometerheffing zwaar getroffen, omdat zij tot de duurste milieuklasse behoren en dus ook veel meer moeten betalen. Er is nu duidelijk een inhaalbeweging beweging bezig: ze worden in een hoog tempo vervangen door Euro 6-trucks”, vermoedt Geert Machenil, directeur van het Instituut Transport en Logistiek België.

Digitale tachograaf

Tot augustus 2005 mochten de trucks nog uitgerust worden met een analoge tachograaf (met de papieren schijven). Sindsdien is een digitale tachograaf verplicht, waarin de chauffeur een bestuurderskaart moet invoeren.

De afgifte van de digitale tachograafkaarten is een van de taken van het ITLB. “Wij merken een fenomenale stijging van de aanvragen voor die kaarten. Vorige jaar hebben wij er 28.000 afgeleverd, en wij verwachten dat het er dit jaar niet minder dan 44.000 zullen zijn. De meest waarschijnlijke uitleg is dat er massaal oude trucks met een analoge tachograaf uit het verkeer worden genomen en vervangen door nieuwe exemplaren waarvoor een digitach verplicht is”, besluit Machenil.