Zeeland Seaports boekt stevige winst met lagere overslag

Zeeland Seaports sloot het boekjaar 2015 af met zeer positieve financiële cijfers. De totale maritieme overslag knikte omlaag omdat de bulktrafieken onder druk stonden, maar de breakbulkvolumes schoten met een kwart omhoog.

De Zeeuwse havenbeheerder haalde op een licht gestegen omzet van circa 53 miljoen euro een fors beter operationeel resultaat van bijna 18 miljoen en een stevige nettowinst van 8 miljoen euro. In 2014 lag het operationele resultaat nog op 11 miljoen euro en moest Zeeland Seaports nog vrede nemen met een eindresultaat in evenwicht, maar dat kwam er wel na een verlieslatend 2013.

De cijfers zijn sindsdien duidelijk omgebogen. Bovendien kon het havenschap zijn schuldenlast opnieuw afbouwen, ditmaal met 23 miljoen euro.

“Voor het eerst sinds de verzelfstandiging van Zeeland Seaports in 2011 maakt het bedrijf winst. Deze zwarte cijfers stellen ons in staat om belangrijke en toekomstgerichte investeringen in de haven te doen die de aantrekkelijkheid van de haven voor bedrijven zullen verhogen”, stelt een tevreden CFO Jeroen Rasenberg.

Minder bulk, meer breakbulk

De maritieme overslag in Vlissingen en Terneuzen viel na een uitstekend 2014 wel met bijna 6% terug van 35,1 naar 33,1 miljoen ton. Vooral de bulktrafieken hadden daar schuld aan. De sluiting van een kolencentrale, de impact van de lagere olieprijzen en enkele langdurige onderhoudstops bij bedrijven in de haven trokken de volumes omlaag. De droge bulk kwam uit op 10,10 miljoen ton (-9,8%), de natte bulk klom ditmaal niet hoger dan 12,24 miljoen ton (-15,8%).

Daar stond wel een sterke groei in het breakbulkgebeuren tegenover. Zeeland Seaports maakt daar melding van een groei van ruim 25% naar 9,71 miljoen ton. Ook de containers zaten stevig in de lift, met een stijging van bijna 77%. In volume blijft containeroverslag met 374.000 ton wel een lichtgewicht in het totaal. De roro-trafiek denderde 55% omlaag naar 647.000 ton.

De overslag via de binnenvaart zat licht in de lift en steeg met 1% tot bijna 32 miljoen, wat betekent dat het binnenschip in de Zeeuwse havens vrijwel op gelijke hoogte staat als het zeeschip. Er zijn niet veel havens waar de twee qua trafiek zo dicht bij elkaar liggen.

Hoge gronduitgifte

Zeeland Seaports gaf vorig jaar ook 40 hectare grond in erfpacht, “tegen marktconforme voorwaarden”, wordt daaraan toegevoegd. Dat cijfer ligt tweemaal hoger dan de doelstelling die in het nieuwe Strategisch Masterplan van het Zeeuwse havenduo.

Dat stemt CEO Jan Lagasse hoopvol voor de toekomst. “De uitgifte van grond is een vooraankondiging voor een belangrijke toename van de bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid in en om de haven”, onderstreept hij.