Vlaamse parlementairen op werkbezoek rond containercapaciteit A'pen

Leden van de Vlaamse Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken zakten deze voormiddag voor een werkbezoek af naar de haven van Antwerpen. Bovenaan de agenda stond de uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit.

Het initiatief voor het werfbezoek ging uit van Alfaport-Voka. De koepel van de Antwerpse private havensector wou de Vlaamse parlementsleden duiding geven bij het ‘complex project ECA’ (Extra Containercapaciteit Antwerpen).

De commissieleden kregen in het bedieningsgebouw van de Kieldrechtsluis tussen Deurganckdok en Waaslandhaven eerst uitleg van Stephan Vanfraechem, directeur van Alfaport-Voka (foto). Daarna bezochten zij de containerterminals van MPET en Antwerp Gateway om een beter beeld te krijgen van de situatie op het terrein.

Marktvraag

“Het ECA-project zit stilaan in de laatste rechte lijn naar de eigenlijke besluitvorming. Alle studies zijn zo goed als afgerond en de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken zal zich in de komende maanden ongetwijfeld over dit dossier buigen. We vonden het belangrijk om duidelijk te maken dat de vraag naar bijkomende behandelingscapaciteit gezien moet worden in het licht van de ontwikkelingen in de containerlijnvaart”, legt Vanfraechem uit.

Vanuit de markt is vraag naar megahubs voor de sluizen en het is belangrijk dat Antwerpen zich daarin inpast, net zoals andere havens dat doen.” Kiezen voor een veelvoud aan kleinschalige uitbreidingen is het antwoord niet, is zijn visie.

Het mobiliteitsvraagstuk ging hij niet uit de weg. “We weten dat de impact op de mobiliteit een zeer belangrijk aandachtspunt is. Wij hebben het uiteraard gehad over de hinterlandverbindingen en over de ambities op het stuk van bundeling van trafieken en modal shift.”

Robuuste capaciteit

Annick De Ridder (N-VA) sprak als lid van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement na afloop van "een zeer interessant bezoek".

"Het was heel goed om presentaties te krijgen van Alfaport, het Havenbedrijf en rechtstreeks betrokken spelers. Wij voelen aan dat iedereen snel duidelijkheid wil in dit dossier en dat de vraag naar robuuste capaciteit groot is. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat je daar echt moet voor gaan en dat de beste oplossing daarvoor het Saeftinghedok is. Ik geloof daar heel sterk in", liet ze optekenen.

Must

Voor de Scheldehaven is bijkomende containerbehandelingscapaciteit een absolute must om de groeilijn in die sector ook in de toekomst door te trekken, klinkt het steeds luider in de havensector. Elke vertraging in dit dossier wordt van die kant als nefast ervaren. Die boodschap was onlangs nog duidelijk te horen op het Flows Shipping Trends Event.

Een taskforce onder leiding van Freddy Aerts, afdelingshoofd van de dienst Maritieme Toegang van de Vlaamse overheid, is al langer aan het werk rond het complex project.

Die taskforce kwam bijna precies een jaar geleden voor de dag met een reeks opties voor de uitbouw van de containerbehandeling in Antwerpen. Daar horen ook varianten voor de aanleg van het Saeftinghedok bij. Al die verschillende alternatieven worden sindsdien verder geëvalueerd. Het proces steunt bovendien op een brede consultatie van alle stakeholders om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor wat als voorkeursvariant uit de bus zal komen.

De verwachting is nu dat de Vlaamse regering begin volgend jaar zijn ontwerp voorkeursbesluit in dit dossier kenbaar zal maken.

Jean-Louis Vandevoorde