Vakbond roept scheepvaartpolitie naar autobehandelaars Zeebrugge

Op vraag van de socialistische vakbond BTB controleerde de Scheepvaartpolitie gisteren in Zeebrugge of er voldoende afstand tussen de zitplaatsen in de bussen van de autobehandelaars was. Bij inbreuken zullen voortaan boetes uitgeschreven worden.

De wettelijke regel om tussen mensen 1,5 meter afstand te bewaren, heeft een grote impact op de werking van de Zeebrugse autobehandelaars International Car Operators (ICO), Wallenius Wilhelmsen en C.RO (CLdN). Het verplaatsen van nieuwe wagens is immers een arbeidsintensieve people business waarbij de shunters (chauffeurs) met busjes van opdracht naar opdracht vervoerd worden. In de praktijk vergde het dus een hele omschakeling om te voldoen aan de praktische afspraken die het werkgeversverbond en het gemeenschappelijk vakbondsfront van de zeehavens vorige week woensdag 18 maart samen bekendmaakten.

“Ondanks de opgelegde maatregelen en ondanks het feit dat we sindsdien de autobehandelaars er geregeld op attent maakten, werd tot gisteren in de bussen voor shunters nog steeds te weinig plaats voorzien”, zegt Marc Cattoor, bestendig afgevaardigde van de socialistische vakbond BTB in Zeebrugge. “Daarop verwittigden we de Scheepvaartpolitie, die vervolgens bij C.RO het niet-conforme vervoer vaststelde en stillegde. De Scheepvaartpolitie heeft de werkgeverscentrale Cewez aangesproken om haar leden nog eens extra tot voorzichtigheid aan te manen. Gisteravond heeft Cewez haar aangesloten bedrijven op de hoogte gebracht dat de Scheepvaartpolitie verder zal controleren en zonodig boetes zal uitschrijven.”

Zitplaatsen afgeplakt

Secretaris van de christelijke vakbond ACV-Transcom Michael Voet bevestigt dat de Scheepvaartpolitie gisteren een duidelijke boodschap overmaakte aan Cewez. “We hopen dat alles nu zal verlopen zoals het hoort. In het begin was er inderdaad een probleem om het vervoer goed georganiseerd te krijgen. De werkgevers hebben echter progressief de maatregelen beter toegepast en bijvoorbeeld de minibusjes vervangen door momenteel werkloze schoolbussen. Die hebben een vrije middengang en de zetels staan verder van elkaar. Het is alleen een kwestie van discipline om de mensen ver genoeg van elkaar te laten zitten.”

“Wij hebben nu de juiste afstand in de bussen duidelijk aangegeven door zitplaatsen af te plakken”, zegt Marc Adriansens, gedelegeerd bestuurder van ICO en voorzitter van de werkgeverscentrale Cewez. Voor het verplaatsen van de nieuwe wagens is er geen probleem van social distance omdat daarin telkens slechts één chauffeur plaatsneemt.

Uniforme aanpak gevraagd

Marc Cattoor benadrukt dat op de overslagterminals in de voorhaven weinig problemen zijn. “Bedrijven als PSA, CSP Zeebrugge en P&O Ferries leggen zelfs nog veel striktere gezondheidsregels op dan wettelijk voorgeschreven is. Zij voorzien ook meer dan voldoende in ontsmettingsmiddelen, temperatuurmeting en andere ingrepen. Het zou interessant zijn mochten alle bedrijven in de haven een uniforme aanpak hanteren. Wij vragen al lang dat het bestaande overlegorgaan ‘steunpunt veiligheid’ nu eens effectief in werking gesteld wordt.”

“Ook wij willen niet dat de bevoorrading van het land stilvalt. Precies daarom blijven we hameren op de gezondheid van de havenarbeiders. Want hoe meer besmettingen, hoe minder mensen om de haven draaiend te houden”, besluit Cattoor.

Roel Jacobus