T&E bepleit NOx-heffing en -fonds voor scheepvaart

Een heffing op N0x-emissies door schepen waarvan de opbrengst dient om maatregelen te financieren die deze uitstoot verminderen, kan zich volgens Transport & Environment vertalen in een reductie met 70% van die vorm van vervuiling.

Dat stelt de milieuorganisatie op basis van een nieuw rapport waarin de beleidsopties (op EU- en IMO-niveau) inzake regulering van NOx-uitstoot worden opgesomd en met elkaar worden vergeleken. Een heffing mét fonds komt daarbij naar voor als “het meest beloftevolle instrument” om NOx-emissies door de scheepvaart terug te dringen.

Andere opties om die voor mens en milieu schadelijke uitstoot in te dijken zijn verplichte slow steaming voor schepen (het lager brandstofverbruik zorgt dan voor een verminderde uitstoot) of een heffing die niet gekoppeld zou worden aan een fonds om voor emissieverlagende ingrepen te betalen.

Aan land en op zee

T&E stipt daarbij aan dat de EU-lidstaten het niet eens konden worden over strengere normen voor emissies aan land, wat de druk verhoogt om emissies op zee aan te pakken, onder meer omdat de kostprijs daarvoor minder hoog ligt.

De NOx-uitstoot door de wereldwijde scheepvaart is naar verluidt verantwoordelijk voor 30% van alle emissies van die aard die aan menselijke activiteiten te wijten zijn. Zij dragen significant bij tot stikstofdeposities aan land, inzonderheid in kustregio’s: het zou bijvoorbeeld gaan om 13% in België en 17% in Nederland.

Volgens T&E blijft NOx-uitstoot door de scheepvaart in de Europese Unie voor een ruim deel ongereglementeerd en zullen stikstofemissies door schepen tegen 2020 hoger komen te liggen dan die aan land.