Stopzetting overleg brengt acties in Rotterdam weer dichterbij

De onderhandelingen die de dreiging van stakingsacties in de Rotterdamse containerbehandeling moesten afwenden, liepen vrijdagavond spaak. Na “spontane acties” van havenarbeiders stapten werkgevers en Havenbedrijf weg van het overleg.

De onderhandelingen over hoe “boventalligheid” in de Rotterdamse containerbehandelingen dienen aangepakt, werden begin vorige week hervat. Toen de drie partijen – Havenbedrijf, werkgevers en bonden – vrijdag weer samenkwamen, liep het mis. In de haven braken ’s avonds bij verschillende containerbehandelaars op de Maasvlakte acties uit, volgens de bonden “op eigen initiatief” van de havenwerknemers.

Daarop stopten werkgevers en Havenbedrijf het overleg. “Zij willen niet verder onderhandelen onder druk van acties en betreuren de acties ten zeerste”, zegt het Havenbedrijf daarover. De bonden hebben een andere lezing. Volgens FNV Havens en CNV Vakmensen zijn de terminaloperatoren en sjorbedrijven “van tafel gelopen” omdat er binnen hun delegatie “veel onenigheid” was omtrent de door de vakbonden gevraagde garanties.

Vertragingen

Tijdens het weekend werden de containerterminals in de haven volgens lokale nieuwsbronnen geconfronteerd met vertragingen. Dokwerkers die aan de slag gingen, werden eerst door de bonden bijgepraat over de breuk in de onderhandelingen alvorens aan het werk te gaan.

Van regelrechte stakingen werd zaterdag echter geen melding gemaakt. Acties van grotere omvang lijken te verschuiven naar januari. Aanvankelijk was sprake van drie stakingsdagen in december en drie in januari, maar met de eindejaarsperiode leek alvast FNV Havens al over de jaarwisseling heen te kijken.

Werkzekerheid voor 4,5 jaar

Wat de werkgevers en het Havenbedrijf op de onderhandelingstafel hadden gelegd om de “betrouwbaarheid en rust” van de haven veilig te stellen, was nochtans niet min: jobzekerheid tot 1 juli 2020 voor wie op 1 januari 2015 al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur had; voorrang bij het inzetten van personeel op de nieuwe te realiseren Container Exchange Route, de niet-openbare weg tussen de terminals op Maasvlakte 1 en 2, en bij andere vacatures; uitwisseling van medewerkers door bedrijven; eindeloopbaansregelingen waarbij wie voor 1956 geboren werd, nog maar 60% dient te werken, maar wel 95% van zijn loon behoudt en zijn pensioen nog steeds voor 100% opbouwt. Die maatregelen zouden mee door het Havenbedrijf gefinancierd worden.

De bonden eisten nog steeds bijkomende toegevingen, maar de kloof tussen de twee standpunten leek voor het ruim deel overbrugd. Van de werkgelegenheidsgarantie tot 2025 die eerder door de bonden naar voor was geschoven, was bijvoorbeeld geen sprake meer.

De  bonden wachten nu naar eigen zeggen “het eindbod van de werkgevers” af om het met hun leden te bespreken. “Als die het afwijzen, komen er acties.”