Rotterdamse bonden slepen APMT voor de rechter over "vluggertje"

In Rotterdam lopen de “verkennende gesprekken” over een oplossing voor het conflict in de containerbehandeling nog steeds. Dat belet de bonden niet de juridische strijdbijl boven te halen tegen APMT.

Net voor de eerste stakingsactie begin dit jaar sloot de directie van APMT Rotterdam een apart akkoord met de ondernemingsraad (OR) over werkzekerheid. De havenarbeidersbonden FNV Havens en CNV Vakmensen namen het de containerbehandelaar niet in dank af. Ze zien het als een manier om het sectoraal overleg te omzeilen, al geven ze toe dat die aanpak “niet netjes, maar niet verboden” is.

Triootje

In een gezamenlijk standpunt hebben de bonden het over “een vluggertje met de OR”. In dezelfde trant en omdat de twee Rotterdamse terminals van de Deense groep betrokken partij zijn, noemen ze het zelfs “een triootje”.

Dat het akkoord ter ondertekening aan individuele werknemers werd voorgelegd, vinden de bonden wel in strijd met de CAO's en dus aanvechtbaar. Overeenkomsten over loon- en arbeidsvoorwaarden dienen met de bonden afgesloten te worden, is hun stelling.

Omdat die “misstap” niet is rechtgezet, trekken de twee vakbonden naar de rechter. Zij willen langs die weg een verbod bekomen op het “zogenaamd aanvullen van individuele arbeidsovereenkomsten”.

Vier geschilpunten

FNV Havens en CNV Vakmensen maken ook een stand van zaken op in de lopende gesprekken met werkgevers en Havenbedrijf om een uitweg uit het conflict over werkzekerheid in de Rotterdamse containerbehandeling te vinden. Die onderhandelingen werden na de eerste stakingsactie weer aangeknoopt.

“Op een flink aantal punten lijken we elkaar wel te kunnen vinden. Maar er liggen momenteel nog vier geschilpunten”, klinkt het. Die struikelblokken hebben betrekking op de verlenging van de lopende jaarcontracten, de problemen rond het voortbestaan van de havenarbeiderspool RPS, de positie van havenwerkers van verhurende bedrijven en de door de werkgevers gevraagde “ontbindende voorwaarde” om de werkgarantie op te heffen.

Dreigen met nieuwe acties doen de bonden niet. Zij schuiven de verantwoordelijkheid voor het uitblijven van een akkoord wel in de schoenen van de tegenpartij. “Werkgevers remmen momenteel de voortgang van de verkennende gesprekken. Dat is irritant, maar we blijven knokken voor een goed resultaat.”