Nathalie Balcaen (MDK) pleit voor Vlaamse Deltacommissaris

Administrateur-generaal Nathalie Balcaen van MDK bezocht het Deltacongres, een jaarlijks overlegmoment met alle stakeholders in de Nederlandse Deltawerken. Ze pleit voor een gelijkaardige overkoepelende functie in Vlaanderen.

 

Het Deltacongres, waarvan de tiende editie gisteren plaatsvond in het Zeeuwse Goes, is een jaarlijkse bijeenkomst van politici, beleidsmakers en andere stakeholders die in Nederland bezig zijn met de uitdagingen die water stelt. Het gaat dan niet alleen om de bekende dijken en weringen van de Deltawerken, maar ook om vraagstukken als droogteproblemen in de landbouw, waterkwaliteit, klimaatverandering en zeespiegelstijging. Voor Nathalie Balcaen was het de eerste deelname in haar rol als administrateur-generaal bij het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Een inspirerende uitstap, zo blijkt. 

"Nederland kent een specifieke verbindende functie voor al die watergebonden stakeholders: Deltacommissaris Pieter Glas. Hij coördineert alles wat met water te maken heeft. Ik vraag me af of Vlaanderen geen nood heeft aan een gelijkaardige functie. Ook bij ons zijn de uitdagingen groot. Zeespiegelstijging is ook bij ons een topic: het is immers een taak van het MDK om het vasteland te beschermen tegen overstromingen vanuit de zee." 

1953

Balcaen werd geraakt door de persoonlijke getuigenis van een overlevende van de Watersnoodramp in 1953, de catastrofe die de waterproblematiek permanent op de agenda zette in Nederland. "De vraag is maar of mensen vandaag weten wat hun vluchtwegen zijn wanneer het water komt. De bescherming van de burger moet centraal staan in het beleid." 

Overigens was Balcaen niet de enige Vlaming op het congres. De openingsspeech werd gegeven door de Belgische architect en stedenbouwkundige Joachim Declerck, die de focus legt op participatie met de burger. In januari nodigt Balcaen de Nederlandse collega's uit voor een gezamenlijke workshop in opvolging van een Vlaams werkbezoek aan de Nederlanders in juni 2019. 

Michiel Leen