Mist blijft hangen rond dossier havenarbeid

Woensdag vond nieuw overleg plaats tussen de Europese Commissie en België over het dossier van de havenarbeid in ons land. Wat het resultaat van die besprekingen was, blijft zeer onduidelijk.

Over de uitkomst van dat contact keken alle betrokken partijen reikhalzend uit. De verwachting was dat eindelijk zou blijken of Europa de zaak verder drijft of laat rusten, maar voorlopig houden beide partijen er nog het zwijgen toe.

Aan de kant van federaal minister van Werk Kris Peeters wou een woordvoerder geen inhoudelijke details kwijt. “Aangezien het om een informeel overleg ging, communiceren we niet over het gesprek”, was het enige wat te rapen viel. Peeters liet eerder wel al optekenen te vertrouwen in een goede afloop.

Bij de Commissie was men niet spraakzamer. “Er wordt geen commentaar gegeven op lopende procedures van ingebrekestelling”, klonk het aan die zijde.

De enige vaststelling lijkt te mogen zijn dat die procedure alvast nog niet stopgezet is. Of dat betekent dat Europa geen vrede neemt met het akkoord dat werkgevers en vakbonden intussen vier maanden geleden beklonken hebben, is niet duidelijk.

Procedure

Volgens een van onze bronnen zou Europees Transportcommissaris Violeta Bulc wel positief gereageerd hebben, maar kan ze niet op haar eentje beslissen om de ingebrekestelling tegen België stop te zetten, ook al heeft België de nodige stappen gezet om dat te bekomen. Er zou aan zo’n stopzetting bovendien een procedure komen kijken die nog enkele maanden in beslag kan nemen.

 “Het licht staat noch op rood, noch op groen”, stelt een andere bron voorzichtiger. “Het akkoord is nog steeds voorwerp van verder onderzoek.” Ook die bron spreekt van een definitieve beslissing die wellicht pas “in november of december” zal vallen.

Professor havenrecht Eric Van Hooydonk blijft bij zijn stelling dat het Belgisch compromis niet ver genoeg reikt om Europa te paaien. “Het zou mij zeer verwonderen dat de zaak nu afgesloten wordt. Voor vele problemen is nog geen oplossing gevonden.”

Intussen zijn naar verluidt meer dan tien bedrijven naar de Raad van State gestapt om het KB dat uitvoering moet geven aan dat compromis aan te vechten.