Maersk verrast expediteurs met berekening commissie in zeevracht

Maersk gaat vanaf 1 oktober 2015 de ‘Freight Forwarder Commission' (FFC) rechtstreeks in de zeevracht berekenen. De maatregel past in de vereenvoudigingsoperatie waar de rederij al enkele jaren mee bezig is. De Antwerpse expediteurs reageren verrast.

De rederij heeft de klanten gisteren per brief op de hoogte van deze wijziging. “Mogelijk zal hierover wat commotie ontstaan, maar ik wil benadrukken dat het geenszins de bedoeling is om de FFC af te schaffen, maar dat het gaat om een vereenvoudiging van zowel onze offertes als van de facturatie”, zegt Lode Dheedene, branch manager van Maersk Line in Antwerpen.

“We zijn al twee jaar bezig met deze vereenvoudigingsoperatie”, zegt hij. Tot nu toe werden al een dertigtal toeslagen ofwel afgeschaft, samengevoegd of in de zeevracht opgenomen. Zo werden onder meer de manual booking fee en de amendment fees afgeschaft en werden de ISPS en de THC samengevoegd. Onlangs nog werd de BAF voor alle quotaties niet langer dan drie maanden in de zeevracht opgenomen. Nog in het kader van de vereenvoudiging werd onder meer de export documentation fee in België van 25 euro op 15 euro per B/L gebracht, waarmee ze voortaan in lijn is met die in de ons omringende landen.

“Het volgende dat we nu gaan aanpakken is de FFC. In de tijd van de conferenties was er één tarief voor iedereen. Nu wordt met elke klant apart genegotieerd. Dat zorgt voor onnodige complexiteit in onze tariefstructuur. Bijgevolg zullen we vanaf 1 oktober de FFC rechtstreeks in de zeevracht berekenen. In plaats van bijvoorbeeld 1.000 dollar en 2,5% commissie te quoteren, gaan we ineens 975 dollar quoteren”, legt Dheedene uit.

De maatregel geldt voor Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland, Nederland, Luxemburg en België. Daarmee wordt de tariefstructuur in deze landen aangepast aan de globale standaard. Dat moet volgens Maersk zorgen voor een nauwkeuriger facturatie en grotere klantentevredenheid.

VEA verrast

De commotie die Dheedene had verwacht, heeft niet lang op zich laten wachten. De Antwerpse expediteursvereniging zegt verrast te zijn door de aanpak van Maersk en voelt zich verplicht te reageren.

Volgens VEA komt het er op neer dat vrachten gelijk worden voor zowel expediteurs als voor verschepers uit de industrie. Hieruit kan volgens de expediteursvereniging afgeleid worden dat het voor de rederij van geen belang is waar de lading vandaan komt, als ze maar bij hen wordt geboekt. Bovendien worden hierdoor de vrachten van Maersk goedkoper voorgesteld als die van de andere rederijen, wat het systeem volgens VEA tot een commerciële tool maakt.

“De verrekening van de FFC heeft niets te maken met de vrachtstructuur, maar moet worden gezien als incentive voor de expediteur om bij een bepaalde rederij te boeken. De vertrouwensbasis tussen expediteur en opdrachtgever is vaak op deze structuur gebouwd”, benadrukt VEA.

De FFC staat volgens haar symbool voor de samenwerking tussen rederijagent en expediteur in de haven van Antwerpen, die nog steeds een expediteurshaven is.

VEA wil zo snel mogelijk in dialoog gaan met de Scheepvaartvereniging omtrent dit thema. De expediteurs vrezen dat dit een precedent zal scheppen voor andere rederijen om dit symbool op langere termijn te laten verdwijnen.