Katoen Natie in beroep teruggefloten over concessies Deurganckdok

De Raad van State heeft het beroep van Katoen Natie tegen het toekennen van een concessie aan het Deurganckdok aan MPET, verworpen. Eerder had de rechter de groep ook al in het ongelijk gesteld omtrent een boete van het paritair comité van de haven.

In het kader van de verhuis van MSC naar het Deurganckdok, besliste het Havenbedrijf om een deel van de concessie van Antwerp Gateway aan de oostzijde van het dok dat niet gebruikt werd, over te dragen aan MPET, een samenwerkingsverband tussen PSA en MSC. De overdracht kwam er na een marktbevraging.

Katoen Natie stapte in 2014 tegen die beslissing naar de Raad van State. Die heeft het beroep niet ontvankelijk verklaard. Volgens de Raad van State was Katoen Natie geen serieuze concurrent en had de groep bovendien geen voorstel ingediend. Het zal nu ook voor de gerechtskosten moeten opdraaien.

Boete paritair comité

Recent kreeg Katoen Natietopman Fernand Huts ook ongelijk van de rechter in het dispuut over een boete van 14.110 euro die hij had gekregen van het paritair comité van de haven. Aanleiding was het feit dat Katoen Natie onvolledige ploegen zou hebben tewerkgesteld op de in 2011 overgenomen stukgoedterminal van ABES. Bovendien zouden de wettelijke rusttijden niet gerespecteerd zijn.

Huts betwistte de bevoegdheid van het paritair comité om boetes op te leggen en stapte naar de rechter. Eind vorige maand kreeg hij ook daar over de volledige lijn ongelijk. De natiebaas wil het daarbij niet laten en gaat tegen die uitspraak in beroep.

“Huts verzamelt steeds meer verloren processen”, merkte Havenschepen Marc Van Peel op in een reactie. De Katoen Natiebaas ligt al verschillende jaren in de clinch met het Havenbedrijf omtrent de kwijtschelding van de boetes voor het niet naleven van de tonnenmaatverplichting aan PSA en Antwerp Gateway. Daarvoor loopt momenteel een procedure bij de Europese Commissie om na te gaan of er in dit geval al dan niet sprake is van staatssteun.