Europees en Brits geld gezocht voor beveiliging Zeebrugge

Gouverneur van West-Vlaanderen Decaluwé heeft een beveiligingsplan voor Zeebrugge klaar met een prijskaartje van 25 à 30 miljoen euro. Minister van binnenlandse zaken De Crem beloofde vandaag geld te gaan zoeken in Europa en het Verenigd Koninkrijk.

Vannacht belandden in de cellen van de scheepvaartpolitie alweer 56 mensen die door inklimming in vrachten over het Kanaal probeerden te geraken. De nacht voordien werden 31 transmigranten opgepakt. Het blijft in Zeebrugge dus dweilen met de kraan open, werd tijdens een werkbezoek vastgesteld door (zie foto) burgemeester Dirk De fauw (CD&V), door minister van binnenlandse zaken Pieter De Crem (CD&V) en gouverneur Carl Decaluwé. Zij zoeken naar manieren om de vluchtelingenstroom richting Verenigd Koninkrijk – en de daarbij horende hinder en kosten voor burgers en bedrijven – te stoppen.

“In het najaar vonden institutionele contacten tussen de Belgische en Britse overheden plaats, met onder meer een bezoek aan Londen door mijn voorganger en zijn staatssecretaris (NV-A’ers Jambon en Francken, red.). Daarbij werd gesproken over mogelijke investeringen en het inzetten van Britse grensagenten in Zeebrugge. Volgende week heb ik een onderhoud met de Britse ambassadeur Alison Rose om die draad weer op te pikken. Ongeacht de uitkomst van de brexitbesprekingen – deal of no deal – zullen we die samenwerking, waar de Britten vragende partij voor zijn, opnieuw activeren.  De haven- en stadsbesturen en bedrijven van hotspots: Zeebrugge en Oostende investeren veel geld in beveiliging. De federale overheid wil hierin een betrouwbare partner zijn.”

Netwerk van camera’s

Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé maakte ondertussen al grondig zijn huiswerk. “Ik heb in mijn kabinet een verbindingsofficier aangesteld en het plan om de haven van Zeebrugge te beveiligen, is klaar. Dat omvat onder meer een netwerk van camera’s en een centrale meldkamer van waaruit snel ingegrepen kan worden. De vraag is alleen: wie zal dat betalen? De kostprijs is geraamd tussen 25 en 30 miljoen euro. Als Europa en de Britten mee investeren, dan kan het meteen beginnen lopen.”

“We gaan nu onderzoeken of we aanspraak kunnen maken op Europees geld”, zegt De Crem. “Voor het beveiligen van de Europese buitengrenzen bestaan instellingen en programma’s als Fortex en Horizon 2020. Volgende week heb ik hierover een onderhoud met Europees commissaris Dimitri Avramopoulos, bevoegd voor migratie. We zullen kijken hoe Europa steun kan verlenen om de druk op de Noordzeekust te verminderen. Over de inbreng van Britse middelen, wil ik me nog niet uitspreken. Ik heb de indruk dat de Britten bereid zijn om mee te investeren.”

Parkings beveiligen

België doet alvast iets aan het gebrek aan mankracht: “Vandaag werkten we het idee uit om de aspiranten van de West-Vlaamse politieschool toe te voegen aan de aanpak van de transmigratie. Daarnaast besliste de ministerraad vorige week dat er veertig politiemensen voor grensbewaking bijkomen. In Londen komt er een verbindingsofficier om de informatie goed op elkaar af te stemmen”, belooft De Crem.

“Daarnaast gaan we kijken hoe we de wegenpolitie kunnen versterken om de overlast van mensenhandelaars onder controle te houden. We mikken hier meer bepaald op wat zich afspeelt op de parkings langs de E40 tussen Beernem en Frankrijk. Ten slotte zal ik met de Regie der Gebouwen en minister van justitie Koen Geens (CD&V) nagaan hoe we de infrastructuur van de grensbewaking kunnen verbeteren. Dit zowel in Zeebrugge als in Oostende.”

Roel Jacobus