Antwerpse werf optimistisch over Belgisch-Nederlands marineorder

De Antwerpse scheepshersteller Engine Deck Repair (EDR) dingt met een consortium mee naar de bouw van twaalf mijnenbestrijdingsvaartuigen voor de Belgische en Nederlandse marine. Dankzij de beschikbare toptechnologie schat het zijn kansen hoog in.

EDR is ontstaan uit het voormalige Ship Repair. Samen met het defensiebedrijf Thales Belgium en de Franse scheepsbouwers Chantier d’Atlantique (ex STX) en Socarenam dingt het mee naar het contract voor de bouw van de twaalf mijnenbestrijdingsvaartuigen.

“Een jaar geleden hebben we beslist om mee te doen. Gisteren hebben we onze offerte ingediend. Die telt 40.000 pagina’s. Het gaat wel degelijk om mijnenbestrijdingsvaartuigen en niet om mijnjagers of -vegers”, benadrukt Stijn Van Doninck, general manager van EDR.  

“De Belgische defensie is koploper in het bestrijden van mijnen. Het wil vaartuigen laten bouwen met drones die zowel boven als onder water en in de lucht kunnen werken. Het gaat om toptechnologieën die nog nooit samen gebruikt zijn en ook nooit op zee”, legt hij uit.

Taakverdeling

Mocht het consortium het order binnenhalen, dan zullen Chantiers d’Atlantique en Socarenam instaan voor de onderbouw van het schip. “EDR zal de bovenbouw doen. Dat is het meest complexe onderdeel met alle elektronica voor zowel combat- als dronetechnologie. Dat doen we samen met Thales België, waarmee we een tijdelijke handelsvennootschap (thv) hebben opgericht”, zegt Van Doninck.

Belangrijk voor Antwerpen

Het contract vertegenwoordigt een waarde van meer dan 2 miljard euro. Dit is een belangrijk contract voor ons bedrijf en onze toeleveranciers maar ook voor de Antwerpse haven. De concurrentie in de repairsector vanuit Nederland is groot. De nieuwbouw is hier al verdwenen. Als we dit contract binnenhalen, kunnen we een deel terug naar hier halen”, zegt Van Doninck.

Hij schat de kansen van het consortium hoog in. “Het Belgisch leger vraagt drie technologieën die alleen Thales machtig is”, onderstreept hij. Naar het contract dingen de Nederlandse scheepsbouwer Damen en een Frans consortium, bestaande uit Naval Group en ECA Group, mee.

De beslissing over de toewijzing van het contract valt eind dit jaar. De bouw van het eerste schip zou vanaf 2021 kunnen starten. De oplevering van het eerste schip is voorzien in 2024 en het laatste in 2030. “Dat betekent voor jaren werkgelegenheid. Wij kunnen als EDR ook het onderhoud van de schepen verzekeren”, besluit Van Doninck.

EDR stelt 120 vaste werknemers tewerk en rekent op een verdubbeling als het contract wordt binnengehaald. Vorig jaar werd een deel van de oude werf gesloopt en gesaneerd en uitgerust met een nieuwe state-of-the-artworkshop. Momenteel wordt een nieuw logistiek magazijn opgetrokken. Met drie schepen in het droogdok en een vierde in het wachtdok draaien de activiteiten op volle toeren.

Koen Heinen