Alfaport-Voka: "Sp.a wil warm water heruitvinden met twaalfpuntenplan"

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen presenteert sp.a een ambitieus twaalfpuntenplan voor de haven, met de nadruk op ecologie en mobiliteit. Alfaport-Voka benadrukt dat er al hard aan de weg getimmerd wordt op dat vlak.

Een duurzame jobmotor, dat moet de Antwerpse haven worden als het van oppositiepartij sp.a afhangt. De partij formuleert een aantal ambitieuze voorstellen om de haven tegen 2040 klimaatneutraal te maken en in te passen in de circulaire economie. Om de haven die kant op te sturen, wil de partij ook dat het ambt van de havenschepen wordt uitgebreid met de bevoegdheid 'transitie'.

Groen in 2040

De sp.a wil dat de havenindustrie tegen 2040 klimaatneutraal wordt, door de vergroening van de grondstoffen en energievoorziening. Dat kan volgens de partij door gebruik te maken van eigen afvalstromen en CO2-afvoer en -opslag. De partij bepleit ook de oprichting van een zonne-coöperatieve ter financiering van zonneparken in de haven. De partij wil driekwart van de daken van havenmagazijnen vol zonnepanelen leggen. Wie een dak van meer dan 250 m² laat leegstaan, moet de leegstandsheffing betalen. De restwarmte van de industrie moet worden omgeleid om de stad van warmte en energie te voorzien. Zeeschepen en cruiseschepen moeten aan de walstroom. 

Geen extra trucks

Op het vlak van mobiliteit wil de sp.a meer inzetten op spoor- en binnenvaartverkeer. De vereisten voor een betere modal split worden vervat in de concessievereisten van de terminaloperatoren: als er extra containercapaciteit komt, mag zich dat van de sp.a niet vertalen in nog meer vrachtwagens op de weg. De partij wil ook collectief vervoer voor alle shiftwerkers in de haven en een verlenging van het Waterbustraject tot in Temse. 

Ook wil de partij nog meer inspanningen zien om meer mensen aan het werk te krijgen in de haven. De partij ziet de diversiteit van de Antwerpse bevolking nog niet weerspiegeld in de havenpopulatie. 

"Vergroening is bezig"

In een eerste reactie vanuit de private havengemeenschap erkent Walter Van Mechelen, voorzitter bij Alfaport-Voka, dat het vijftienpuntenplan van de sp.a enkele goede ideeën bevat. "Tegelijkertijd heb ik het gevoel dat de partij op sommige gebieden probeert het warm water opnieuw uit te vinden. Veel bedrijven doen al grote inspanningen om duurzamer en milieuvriendelijker te werken, denk maar aan de installatie van scrubbers (uitlaatgasreiniging, n.v.d.r.) op grote zeeschepen. Bepaalde zaken die de partij op tafel legt, zijn momenteel al aan de gang."

Van Mechelen waarschuwt de oppositiepartij om niet te hard van stapel te lopen. "Het is wishful thinking dat je van Antwerpen plotsklaps de groenste haven van de wereld kan maken. Het is een evolutie die geleidelijk zal verlopen. Maar aan de vergroening van de havenactiviteiten wordt vandaag al gewerkt."

Michiel Leen