Samenwerking Randstad/Portilog: 92% cursisten duurzaam aan het werk

Portilog en Randstad kunnen bogen op fraaie resultaten, blijkt uit een bevraging bij deelnemers aan hun logistieke opleidingen. Niet alleen zijn bijna alle cursisten aan het werk, ook het imago van de logistieke sector gaat erop vooruit.

Nieuws over de arbeidsmarkt in en rond de Antwerpse haven heeft nogal eens een pessimistische teneur: berichten over een mismatch tussen werkzoekenden en gezochte profielen, van een 'war for talent' om de schaarse talenten aan het eigen bedrijf te kunnen koppelen en ander fraais, zijn schering en inslag. Gelukkig kunnen we af en toe uit een ander vaatje tappen. Een masteronderzoek van de Universiteit Antwerpen toont aan dat het met de opleidingen die Randstad en het opleidingscentrum Portilog samen organiseren, de goede kant uitgaat. De twee organisaties slaan al zo'n tien jaar de handen in elkaar om via korte opleidingen (drie weken) de cursisten klaar te stomen voor de logistieke sector. Antwerpen speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook in Mechelen, Genk, Gent en Beveren zijn er opleidingen. 

92% aan het werk in de sector

In de afgelopen twee jaar werden meer dan 350 cursisten opgeleid. Een honderdtal nam deel aan de bevraging van de Universiteit Antwerpen. De resultaten zijn bemoedigend. 84% van alle opgeleide cursisten in Antwerpen gaat effectief aan de slag binnen de logistieke of maritieme sector. Maar liefst 74% van de cursisten heeft nog vóór het einde van de opleiding een baan, wat wel iets zegt over de nood die er bij de bedrijven is aan gekwalificeerd personeel. 92% van de geholpen cursisten blijft effectief werkzaam in de sector, in een divers palet aan functies. Ze variëren van een meer klantgerichte functie, zoals een customer-servicemedewerker (28,8 %), tot een meer operationele functie als planner of dispatcher (17,8%). Ook andere knelpuntberoepen, zoals expediteur (9,6%) en warehousemedewerker (8,3%), worden door de opleiding met succes ingevuld.

Goed voor imago 

De cursussen helpen ook de positieve branding van de sector vooruit, zo blijkt. Uit de peiling naar de ervaring van de cursisten na de opleiding, geeft 77% aan “kennis te hebben gemaakt met een boeiende sector”. De werkzekerheid van de logistieke sector geeft 40% van de respondenten “een gevoel van stabiliteit”. 91% van de respondenten zegt de opleiding aan te bevelen aan zijn of haar netwerk.

Michiel Leen