Peter Claeyssens nieuwe directeur-generaal Scheepvaart

Peter Claeyssens is sinds 1 september 2021 de nieuwe directeur-generaal van de dienst DG Scheepvaart van FOD Mobiliteit en Vervoer. Hij volgt Eugeen Van Craeyvelt op, die eind 2020 met pensioen ging.

Peter Claeyssens startte in 1994 als scheepsbouwkundig ingenieur op de sleeptank van het Waterbouwkundig Laboratorium in Antwerpen in opdracht van de Universiteit Gent. In 1997 ging hij aan de slag bij DG Scheepvaart van FOD Mobiliteit en Vervoer en werkte hij de voorbije jaren eveneens als directeur voor de Stafdienst Budget, Beheerscontrole & Logistiek en als hoofd van de dienst Strategie en Ondersteuning. 

Zee

"Ik ben in mijn functies bij DG Scheepvaart vooral bezig geweest met de beleidskwesties en internationale verdragen die van toepassing zijn op schepen. DG Scheepvaart vervult drie belangrijke rollen: die van vlaggenstaat, havenstaat en kuststaat", vertelt Peter. "Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de maritieme wereld en ambieerde om mee aan het roer te zitten van een sector die me na aan het hart ligt. Ik ben zelf ook een fervent pleziervaarder. Als klein 'pagadderke' al was ik aangetrokken door de zee."

Ordehandhaving

De federale organisatie controleert als vlaggenstaat of de scheepvaartreglementering correct wordt nageleefd aan boord van Belgische zeeschepen en reikt de nodige certificaten uit. Daarnaast is DG Scheepvaart bevoegd voor de veiligheid van de scheepvaart in het Belgische gedeelte van de Noordzee. Als havenstaat controleert de Port State Control of buitenlandse schepen die de Belgische havens aanlopen, voldoen aan de internationale verdragen.

Faciliteren

"We promoten een duurzame scheepvaart en trachten ervoor te zorgen dat de sector zich hierin verder kan ontwikkelen", vertelt hij. "Dat zal grote investeringen met zich meebrengen, maar we moeten dat als overheidsdienst faciliteren. We gaan een uitdagende toekomst tegemoet en willen oplossingsgericht meedenken. De aspecten leefmilieu, economie en veiligheid moeten met elkaar in balans zijn zodat België als belangrijke maritieme natie – dankzij onze havens, baggervaart en hoogtechnologische schepen – kan blijven groeien en kwaliteit aflevert."

IMO

Het beleidsvoorbereidend werk van DG Scheepvaart situeert zich zowel op nationaal en Europees niveau als op wereldniveau binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Begin september raakte al bekend dat België zich opnieuw kandidaat stelt als lid van de raad van bestuur van IMO. Peter Claeyssens zette als een van de voortrekkers zijn schouders onder de kandidatuurstelling. 

Kennis en expertise

"Om de twee jaar – in de toekomst zal het om de vier jaar zijn – moeten we onze kandidatuur verdedigen", vertelt hij. "We zitten in de kopgroep en proberen elk jaar beter te doen. Daarbij is het belangrijk dat de leden zien dat je meehelpt denken. Als klein land omringd door grote landen, zijn we als België hooggeplaatst om ook de kleine eilandstaten, die zeer sterk worden geconfronteerd met de klimaatopwarming en stijgende zeespiegel, te betrekken in het debat. We stellen onze kennis en expertise ter beschikking en proberen met iedereen compromissen te zoeken. Ik denk dat dat onze grootste kracht is."

Partnerships

"Mijn voorganger Eugeen en ik waren zeer gelijkgestemd. Als er iets is waar we het zeker over eens waren, dan is dat het belang van partnerships", gaat hij verder. "We hebben ook een corporate governmentsysteem opgezet tussen de Belgische overheid, onze reders en de classificatiemaatschappijen waarbij we samenwerken naar gemeenschappelijke doelstellingen toe. Die nauwe band met de industrie is een zeer waardevol gegeven. We koesteren die band en mogen hem absoluut niet verliezen", besluit hij. 

Julie Desmet