Peter Claeyssens: “Belgische scheepvaart duurzamer en veiliger maken”

Interview, Mensen
Te gast
Peter Claeyssens
Peter Claeyssens © DG Scheepvaart

In de jubileumeditie van ons magazine hebben we de bedrijven in de maritieme en logistieke sector de kans geboden om zich in de kijker te stellen. In deze bijdrage maken we kennis met het Directoraat-Generaal (DG) Scheepvaart, een onderdeel van FOD Mobiliteit en Vervoer.

“We vertegenwoordigen een belangrijke economische sector. We zoeken een duurzame balans tussen de economische, sociale en milieubelangen”, aldus Claeyssens. Om dat doel te bereiken, zet DG Scheepvaart in op drie zaken: de ontwikkeling, de implementatie en de naleving van het (internationaal) beleid. “We zetten beleid om in wetgeving en zorgen voor een juridisch kader, maar voeren ook controles uit om een gelijk speelveld te bewaken.”

Vandaag werken er 160 mensen voor DG Scheepvaart. De bevoegdheden zijn dan ook ruim. “Als vlaggenstaat zijn we verantwoordelijk voor de schepen die onder Belgische vlag varen. Als kuststaat monitoren we de Noordzee samen met partners als douane, politie en de marine in het MIK (Maritiem Informatie Kruispunt). En last but not least zijn we ook een havenstaat. In onze havens inspecteren onze Port State control inspecteurs of vreemde schepen wel voldoen aan de internationale regelgeving en leggen we indien nodig schepenaan de ketting.”

Infrastructuur onder water

Een focuspunt van DG Scheepvaart is de beveiliging van de infrastructuur onder water. “Boven water beveiligen we onder andere windmolens en transformatoren, maar ook onder water ligt er cruciale infrastructuur. De veiligheid daarvan is mee opgenomen in de nieuwe beveiligingswet.”

“Onder water liggen er niet alleen pijpleidingen voor gas, en misschien binnenkort ook voor waterstof of CO2, maar ook elektriciteitskabels die landen connecteren (zoals de NEMO-link) en datakabels die heel Europa verbinden. De infrastructuur die op de zeebodem ligt, is zeer kritisch voor Europa. Denk maar aan wat er met de Nord Stream-pipeline is gebeurd”, zegt Claeyssens. Als er een kabel wordt doorgesneden, kan een groot stuk van Europa in de problemen komen.

Het risico krijgt nu meer aandacht, maar DG Scheepvaart is er al lang mee bezig. “Uiteraard houden we verdachte schepen die voor onze kust komen drijven in de gaten; als ze buiten onze territoriale wateren varen, kunnen we weinig doen. Ook houden we goed in de gaten of er niks op de zeebodem ligt dat er niet hoort te liggen, vaak samen met de exploitant. Niet enkel een visuele controle, want nieuwe technologie maakt kabels bijvoorbeeld drukgevoelig waardoor verdachte voorwerpen op de infrastructuur automatisch worden gedetecteerd.”

“Aangezien die infrastructuur in vele gevallen grensoverschrijdend werkt, is een nauwe samenwerking met Noordzeelanden van groot belang. België neemt hierin het voortouw en maakte ook de nodige middelen vrij om informatie digitaal uit te wisselen.”

Havens

Als havenstaat is ook de beveiliging van de havens een bevoegdheid van DG Scheepvaart, met de strijd tegen drugs als prioriteit. “Ook hier zijn er drie luiken: preventie, de pakkans vergroten en de strafuitvoering verbeteren”, aldus Claeyssens. “Hier wil ik benadrukken dat ook de private bedrijven in de haven alles op alles zetten om dat in te dijken en dat er een efficiënte samenwerking is met alle partners in de haven.”

Ook de veiligheid van de Belgische schepen in internationale wateren is een zorg van DG Scheepvaart. “Er zijn heel wat kritische schepen, zoals gas- en olietankers, die onder de Belgische vlag varen en in gebieden komen waar het risico op piraterij of gewapende overvallen reëel is. In overleg met de reders kunnen we gebieden afsluiten voor Belgische schepen, zoals de Zwarte Zee, of extra beveiligingsmaatregelen opleggen. In die gebieden worden de schepen 24/7 in de gaten gehouden.”

“We zijn dus op vele fronten actief om criminaliteit tegen te gaan. In een steeds veranderende context blijven we waakzaam”, besluit Claeyssens.

Peter Claeyssens: “Belgische scheepvaart duurzamer en veiliger maken” – Flows

Peter Claeyssens: “Belgische scheepvaart duurzamer en veiliger maken”

Interview, Mensen
Te gast
Peter Claeyssens
Peter Claeyssens © DG Scheepvaart

In de jubileumeditie van ons magazine hebben we de bedrijven in de maritieme en logistieke sector de kans geboden om zich in de kijker te stellen. In deze bijdrage maken we kennis met het Directoraat-Generaal (DG) Scheepvaart, een onderdeel van FOD Mobiliteit en Vervoer.

“We vertegenwoordigen een belangrijke economische sector. We zoeken een duurzame balans tussen de economische, sociale en milieubelangen”, aldus Claeyssens. Om dat doel te bereiken, zet DG Scheepvaart in op drie zaken: de ontwikkeling, de implementatie en de naleving van het (internationaal) beleid. “We zetten beleid om in wetgeving en zorgen voor een juridisch kader, maar voeren ook controles uit om een gelijk speelveld te bewaken.”

Vandaag werken er 160 mensen voor DG Scheepvaart. De bevoegdheden zijn dan ook ruim. “Als vlaggenstaat zijn we verantwoordelijk voor de schepen die onder Belgische vlag varen. Als kuststaat monitoren we de Noordzee samen met partners als douane, politie en de marine in het MIK (Maritiem Informatie Kruispunt). En last but not least zijn we ook een havenstaat. In onze havens inspecteren onze Port State control inspecteurs of vreemde schepen wel voldoen aan de internationale regelgeving en leggen we indien nodig schepenaan de ketting.”

Infrastructuur onder water

Een focuspunt van DG Scheepvaart is de beveiliging van de infrastructuur onder water. “Boven water beveiligen we onder andere windmolens en transformatoren, maar ook onder water ligt er cruciale infrastructuur. De veiligheid daarvan is mee opgenomen in de nieuwe beveiligingswet.”

“Onder water liggen er niet alleen pijpleidingen voor gas, en misschien binnenkort ook voor waterstof of CO2, maar ook elektriciteitskabels die landen connecteren (zoals de NEMO-link) en datakabels die heel Europa verbinden. De infrastructuur die op de zeebodem ligt, is zeer kritisch voor Europa. Denk maar aan wat er met de Nord Stream-pipeline is gebeurd”, zegt Claeyssens. Als er een kabel wordt doorgesneden, kan een groot stuk van Europa in de problemen komen.

Het risico krijgt nu meer aandacht, maar DG Scheepvaart is er al lang mee bezig. “Uiteraard houden we verdachte schepen die voor onze kust komen drijven in de gaten; als ze buiten onze territoriale wateren varen, kunnen we weinig doen. Ook houden we goed in de gaten of er niks op de zeebodem ligt dat er niet hoort te liggen, vaak samen met de exploitant. Niet enkel een visuele controle, want nieuwe technologie maakt kabels bijvoorbeeld drukgevoelig waardoor verdachte voorwerpen op de infrastructuur automatisch worden gedetecteerd.”

“Aangezien die infrastructuur in vele gevallen grensoverschrijdend werkt, is een nauwe samenwerking met Noordzeelanden van groot belang. België neemt hierin het voortouw en maakte ook de nodige middelen vrij om informatie digitaal uit te wisselen.”

Havens

Als havenstaat is ook de beveiliging van de havens een bevoegdheid van DG Scheepvaart, met de strijd tegen drugs als prioriteit. “Ook hier zijn er drie luiken: preventie, de pakkans vergroten en de strafuitvoering verbeteren”, aldus Claeyssens. “Hier wil ik benadrukken dat ook de private bedrijven in de haven alles op alles zetten om dat in te dijken en dat er een efficiënte samenwerking is met alle partners in de haven.”

Ook de veiligheid van de Belgische schepen in internationale wateren is een zorg van DG Scheepvaart. “Er zijn heel wat kritische schepen, zoals gas- en olietankers, die onder de Belgische vlag varen en in gebieden komen waar het risico op piraterij of gewapende overvallen reëel is. In overleg met de reders kunnen we gebieden afsluiten voor Belgische schepen, zoals de Zwarte Zee, of extra beveiligingsmaatregelen opleggen. In die gebieden worden de schepen 24/7 in de gaten gehouden.”

“We zijn dus op vele fronten actief om criminaliteit tegen te gaan. In een steeds veranderende context blijven we waakzaam”, besluit Claeyssens.