Josse Verbeken: "Douanewetgeving in begrijpelijke taal schrijven"

“Douanewetgeving is een dynamische materie en voortdurend onderhevig aan veranderingen”, zegt Josse Verbeken, die al twintig jaar opleidingen geeft aan douaneambtenaren. Samen met Kerstien Celis (HoGent) schreef hij het boek 'Douane en accijnzen'. 

“Het handboek behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch oogpunt”, legt Josse Verbeken uit. Hij is adviseur bij de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen en geeft al twintig jaar opleidingen en bijscholingscursussen aan het centrum der beroepsopleiding. Samen met Kerstien Celis, lector aan Hogeschool Gent, Odisee en AP, schreef hij 'Douane en accijnzen'. 

“We willen het douanebeleid op een andere manier overbrengen dan het in de wetgeving geschreven staat. De douanewetgeving is Europees en niet altijd eenvoudig te begrijpen. Daarom hebben we veel aandacht besteed om alles in een begrijpelijke taal te schrijven en de theorie te illustreren met grafische voorbeelden en schema’s. Dat is ook altijd mijn stijl van lesgeven geweest.”  

Kerstien Celis gebruikt het handboek voor haar studenten aan de hogescholen. “Het boek richt zich naar zowel studenten als douanedeclaranten en medewerkers in de supplychain die geen voorafgaande douanekennis hebben.” 

Levenslang leren

Het boek is inmiddels aan zijn vierde editie toe. “We hebben het iedere keer moeten uitbreiden", legt Verbeken uit. "De douanewetgeving is een dynamische materie en voortdurend onderhevig aan veranderingen. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de gevolgen van de brexit en de bepalingen van het nieuwe vrijhandelsakkoord. Ook de werkmethodes evolueren voortdurend. De douane is levenslang leren. Het is belangrijk om in het beroepsleven de wetgeving te volgen en op de hoogte te blijven.” 

De toenemende complexiteit is een belangrijk aspect. “Een oud-douaneambtenaar vergeleek de douane ooit met naar een fuif gaan”, vertelt Kerstien Celis. “Vroeger betaalde iedereen 5 euro inkom, maar plots betaalden de 65-plussers maar 2 euro, terwijl nog anderen ook uitzonderingen kregen. Bij de douane is het net hetzelfde. Terwijl vroeger iedereen bij het binnenkomen van de goederen x euro betaalde, zijn er nu verschillende handelsverdragen die ook constant veranderen. Het is een attitude om al die veranderingen in het oog te houden. Je kunt misschien wel beweren dat je liever bij je oude manier van werken blijft, maar dat is niet altijd de meest efficiënte manier. Bedrijven kunnen geld besparen als ze de actualiteit opvolgen.”

Digitaal oefenmateriaal

Kerstien Celis ziet naast de complexiteit nog een andere evolutie. “De eerste editie van ons boek focuste nog op de informatie en kennis uit het hoofd leren. Deze keer is het boek meer gericht op het opzoeken van informatie. In de loop der jaren hebben we ook geluisterd bij de bedrijven en de studenten wat relevant is, want in een wetboek staat veel.

"Naast het boek is er elektronisch oefenmateriaal voor de studenten en de docenten", voegt Josse Verbeken eraan toe. "Na het invullen van de oefeningen kunnen ze hun oplossingen controleren en is er ook feedback voorzien.”  

Josse Verbeken en Kerstien Celis stellen hun boek voor tijdens het BDO-event 'Douane: Complexe materie of uitdagende opportuniteiten'

Melanie De Vrieze