Havenarbeiders Zeebrugge verkochten illegaal kledij op sociale media

De Centrale der Werkgevers Zeebrugge (Cewez) waarschuwt de havenarbeiders dat het verboden is om werkkledij door te verkopen. Eerder maakten politiediensten al melding van havenindringers die zich hadden vermomd met officiële werkkledij.

Het parket meldde al meermaals dat op terminals in Zeebrugge indringers werden gevat die zich voordeden als havenarbeiders. Het ging om transmigranten die zich met officiële werkkledij ongemerkt een illegale toegang wilden verschaffen tot ladingen bestemd voor het Verenigd Koninkrijk, met de bedoeling als verstekeling mee te reizen. Daarbij rees telkens de vraag hoe de indringers of de smokkelbendes aan die officiële werkkledij geraakt waren. Het is geen geheim dat de politiediensten uitkeken naar eventueel havenarbeiders die kledij doorverkochten. 

Cewez, de centrale van de werkgevers met havenarbeid in de kusthavens, benadrukt in haar recente nieuwsbrief voor erkende havenarbeiders dat het absoluut verboden is om de officiële kledij te verspreiden.

Illegaal te koop aangeboden

Onder de titel ‘Cewez-kledij enkel voor eigen gebruik!’ staat een niet mis te verstane boodschap: “Er werd vastgesteld dat er illegaal Cewez-kledij te koop wordt aangeboden op sociale media. De kledij die wij verdelen, mag onder geen enkel beding weggegeven of doorverkocht worden aan derden. Indien Cewez-kledij verkocht of verdeeld wordt aan mensen met slechte bedoelingen, dan kan dit ernstige gevolgen hebben. Ze zouden op die manier de terminals kunnen betreden en dat moet ten stelligste vermeden worden. Havenarbeiders kunnen met hun kledijpunten enkel kledij aanschaffen voor zichzelf.”

Cewez wijst erop dat zij te allen tijde eigenaar blijft van de werkkledij, ook al wordt die aan de havenarbeiders ter beschikking gesteld. Dit is wettelijk bepaald in een koninklijk besluit van 6 juli 2004. 

Voor alle duidelijkheid: de foto bij dit artikel dient enkel ter illustratie. De afgebeelde havenarbeiders zijn onherkenbaar gemaakt en hebben niet met deze oproep te maken.

Roel Jacobus