Bart De Wever steekt vrienden scheepvaartmuseum hart onder de riem

Met een bemoedigende toespraak met concrete engagementen en een opmerkelijk lange aanwezigheid, gaf burgemeester Bart De Wever de vrijwilligers van de jubilerende vzw weer hoop voor de toekomst, kort na de keuze om geen maritiem museum te bouwen.

De vzw 'Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum' vierden met een galadiner met honderddertig gasten hun tachtigste verjaardag. Sommigen vreesden dat het feest van de vzw in mineur zou verlopen omdat recent werd beslist om in Antwerpen geen groot maritiem museum te bouwen, maar te kiezen voor een belevingscentrum. De zwartkijkers kregen ongelijk omdat de vereniging in het belevingscentrum een grote uitdaging ziet. Maar ook omdat burgemeester Bart De Wever niet alleen met een bemoedigende toespraak kwam, maar ook onverwacht tot het einde van de gala-avond present bleef.

"In deze drukke tijden vraagt men misschien wel of ik niks anders te doen heb", opende de burgemeester zijn verwelkoming met een kwinkslag. "Ik heb in ieder geval niets beter te doen. En dat bedoel ik als lof voor deze vereniging. 'Rustig op de woelige baren' was de lijfspreuk van Willem Van Oranje. Geen spreuk is passender voor deze vereniging. Al tachtig jaar werken jullie rustig op soms woelige baren voor deze stad en het maritieme erfgoed ervan. Alleen daarom is het passend dat ik hier ben om u te danken, in naam van alle Sinjoren."

80 miljoen

"De Wever ging de actualiteit niet uit de weg. "Marc Van Peel heeft me er continu aan herinnerd - en hij zal dat blijven doen - dat velen onder u dromen van een volwaardig maritiem museum als kers op de verjaardagstaart. Wel, ik zag het maritiem museum in Shanghai. Dat is natuurlijk wat je ook wil zien in Antwerpen. Ik heb in China gevraagd wat dat ongeveer kost. Dat was iets minder enthousiasmerend. Het is mijn trieste taak om te roeien met de riemen die ik heb, ook budgettair. Daarom hebben we beslist om nu - nog niet - naar een statisch museum te gaan. Want ofwel doe je het goed ofwel niet. Dit goed doen zou minstens 75 tot 80 miljoen kosten. Alles daaronder is onze stad onwaardig. Wel, dat geld is op korte termijn niet voorhanden."

Pomphuis

De burgemeester ging wel concreet in op het gekozen alternatief. "Aan de droogdokkensite komt een havenbelevingscentrum. Een iconische plek die het verdient om opgewaardeerd te worden. Het moet een site worden die heden, verleden en toekomst met elkaar verbindt. Concreet engageren het Havenbedrijf en de provincie zich om daar een gloednieuw havenbelevingscentrum uit te bouwen. De stad zal via opwaardering van gebouwen en het openbaar domein de goede voorwaarden scheppen om de collectie onder goede omstandigheden te bewaren. We zullen ook werkruimte voorzien voor maritieme verenigingen die zich willen inzetten voor dit erfgoed. De jeugdorganisatie Stormkop krijgt er een plaats in de hoop de jeugd in contact te brengen met het maritieme erfgoed. Tenslotte gaat jullie vereniging met ons het engagement aan om het beschermde pomphuis te renoveren tot een mooie toon- en ontmoetingsplaats."

Goede dagen

"De ambitie met de droogdokkensite ligt dus hoger dan velen vermoeden", besloot Bart De Wever. "Dat zullen we komende gemeenteraad bewijzen door in de meerjarenbegroting een aantal miljoen te voorzien, op verschillende departementen, om dit waar te maken. Het wordt een 'work in progress'. Hoewel we deze legislatuur nog geen klassiek museum bouwen, gaan we wel degelijk aan de slag om de noden aan te pakken. De samenwerking met jullie biedt ons de kans om een veel beter resultaat te boeken. We zijn jullie erkentelijk dat jullie mee sponsors zoeken om dit met ons te realiseren. Ik ben dankbaar dat het wederzijdse vertrouwen overeind bleef, in goede en kwade dagen. Nu staan we voor het begin van de goede dagen."

Uitdaging

De toespraak van De Wever werd door de bestuurders van de jubilerende vereniging enthousiast onthaald. Er was niet alleen de opening naar een mogelijk groot museum in een volgende legislatuur, ook de duidelijke engagementen vielen in de smaak. "Het Pomphuis is een prachtig gebouw", klinkt het bij de bestuurders. "Het deed dienst om de droogdokken leeg en vol te pompen. Het is geklasseerd en heeft een prachtige voorgevel, een mooie stalen structuur en een uitdagende binnenruimte. Dat stuk erfgoed in ere herstellen, is een grote uitdaging. Wij zijn ervan overtuigd dat dit project moet lukken. De locatie, het gebouw en de geboden kansen zijn te mooi om deze uitdaging niet met twee sterke zeemansvuisten aan te grijpen."

Partners 

De 'Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum' kijken uit naar de samenwerking met de buren van het nieuwe Havenbelevingscentrum, de jeugdwerking Stormkop en het restauratieatelier. De vereniging gaat nu ook op zoek naar private sponsors voor het project. Daarbij wordt zeker naar de maritieme bedrijven gekeken. Het was geen toeval dat Alexander Saverys, de CEO van CMB, kwam getuigen hoe hij naar verleden, heden en toekomst kijkt. Saverys ging onder meer uitvoerig in op het project Maritieme Campus op de voormalige BP-site, waar de toekomst van maritiem Antwerpen vorm moet krijgen. Saversys ziet duidelijk brood in de link tussen het verleden op de Droogdokkensite en de toekomst op die Maritieme Campus. "We zijn niet alleen een partner voor de 'Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum'", besloot hij zijn feestrede. "We kennen onze geschiedenis, we steunen jullie doel. We zijn ook partner van iedereen die maritiem Europa, maritiem België, Vlaanderen en zeker maritiem Antwerpen een warm hart toedraagt."

Bart Timperman