Opinie audit nautische keten: Johan Proost (VEA)

Johan Proost

Naar aanleiding van de publicatie van de resultaten van de procesaudit van de nautische keten brengt Flows de komende dagen opinies van diverse spelers in die nautische keten. Zij schrijven neer wat zij uit de audit leren en hoe zij nu verder willen.

Johan Proost

Binnen de koepel van de Alfaport organisatie was VEA uiteraard mee betrokken in de besluitvorming naar de studie van de nautische keten. Expediteurs zijn onrechtstreeks betrokken bij deze materie, maar ze heeft wel een enorme impact op de werkzaamheden van de logistieke dienstverlener en zijn opdrachtgever, de verlader of de ontvanger van de goederen.

Een optimalisering van de nautische keten kan door VEA enkel en alleen maar worden toegejuicht. Net zoals alle andere spelers in de logistieke keten, was ook VEA voorstander van deze studie, en daaruit volgend, een aandachtig volger van de resultaten.  

Het is duidelijk, en dat werd de vorige weken weer eens onderschreven, dat wanneer er in de nautische keten een probleem optreedt, de volledige supply chain een disruptie kent, waardoor de gebruikers van de haven, met name de verladers en ontvangers, nadeel ondervinden van deze – vaak nodeloze – acties.  

Zowel de verladersorganisatie als de expediteursvereniging zijn vragende partij om samen met de andere actoren binnen de sector oplossingen te zoeken, om zo de nautische keten te optimaliseren. Het spreekt voor zich dat beide ketens, de nautische en de logistieke, hand in hand gaan.  Daarom is het ook een conditio sine qua non om met een open geest aan de tafel te gaan zitten om tot een optimaal resultaat te komen.

De toekomst van de haven van Antwerpen ligt in een nauwe samenwerking tussen de nautische en de logistieke dienstverleners, in een respectvolle dialoog en waar begrip is voor de taak van elke speler in beide ketens zoals deze in het verleden altijd heeft bestaan.  

Uiteraard is deze studie lovenswaardig en hopelijk zullen de resultaten kunnen leiden tot een betere doorstroom binnen de nautische keten. Maar er ligt een veel grotere uitdaging te wachten wanneer de logistieke keten onder de loupe zal worden genomen. Dan zullen andere problemen, zoals wachttijden, mobiliteitsproblemen en zoveel andere disrupties die de supply chain op dit moment beïnvloeden, onderzocht worden. Pas wanneer deze beide, in combinatie, kunnen worden besproken, zal de haven van Antwerpen klaar zijn voor de toekomst.

Johan Proost, President VEA