Febetra: "Klassieke jobkanalen volstaan niet voor chauffeurstekort"

Philippe Degraef

Het bericht over de zorgwekkende tekort aan nieuwe en jonge vrachtwagenbestuurders zorgt voor behoorlijk wat animo. In een opiniestuk geeft Febetradirecteur Philippe Degraef zijn inzichten over de aanpak van het fenomeen.

Philippe Degraef

Directeur van transportorganisatie Febetra

In Vlaanderen prijkt vrachtwagenchauffeur al jaren op de officiële lijst met knelpuntberoepen. Veel verbetering valt er helaas niet te verwachten. Integendeel, transporteurs ondervinden steeds grotere moeilijkheden om hun openstaande vacatures in te vullen. Dat het chauffeurstekort zich niet alleen in Vlaanderen manifesteert, maar in grote delen van Europa is misschien wel een troost. Maar het blijft uiteraard een schrale troost.

Neerwaartse spiraal

Voor een sector die zich zoals de Belgische transportsector al jarenlang in een neerwaartse spiraal bevindt, kan het chauffeurstekort op het eerste gezicht merkwaardig overkomen. Als men evenwel voor ogen houdt dat de vergrijzing genadeloos toeslaat, dan begrijpt men al heel wat beter waarom vacatures zo moeilijk ingevuld geraken. 41% van de vrachtwagenchauffeurs die vandaag actief is, is vijftig jaar of ouder. De leeftijdspiramide laat er geen enkele twijfel over bestaan. De uitstroom van chauffeurs die met pensioen gaan of het wat zachter aan willen doen, is groot en zal de komende jaren groot blijven.

De instroom via de traditionele toeleidingskanalen, zoals de VDAB, de beroepssecundaire scholen, het volwassenonderwijs en de privérijscholen volstaat niet om de uitstroom te compenseren. Een oplossing vinden voor het structureel chauffeurstekort is wellicht een van de grootste uitdagingen waarvoor de transportsector staat. Van de zelfrijdende truck moet in de nabije toekomst geen heil verwacht worden. De techniek staat zo goed als op punt, maar het broodnodige wettelijk kader staat helemaal nergens. Juristen werken doorgaans veel trager dan ingenieurs. De uitwerking en implementatie van een reglementair kader, dat internationaal bindend is, zullen nog vele jaren in beslag nemen. En als het zo ver is, dan nog lijkt een zelfrijdende truck op een stedelijk distributietraject met twaalf drops weinig realistisch.

Pure noodzaak

Het probleem zal zich ook niet vanzelf oplossen. Vast staat dat de onderwijswereld en de klassieke, institutionele opleiders, zoals de VDAB en de Forem, het op hun eentje niet zullen kunnen klaren. Alle mogelijke toeleidingskanalen met inbegrip van minder klassieke, zoals combinaties van leren en werken, waarbij studenten of werkzoekenden op de werkvloer training en begeleiding krijgen, zullen maximaal aangeboord moeten worden. Out-of-the-boxdenken is in dit verhaal geen overbodige luxe. Het is pure noodzaak.