Vakbondsactie en Duitse spoorstaking hinderen haven- en spoorverkeer

De vakbondsmanifestatie van vandaag in Brussel en de Duitse spoorstaking zorgen zowel in de Vlaamse zeehavens als voor het spoorvervoer voor de nodige hinder.

In Antwerpen zijn vanmorgen een 800-tal havenarbeiders in groep naar het Centraal Station getrokken op weg naar de manifestatie in Brussel. Daardoor is volgens Alfaport, het platform van de private havensector, de dienstverlening in de Antwerpse haven her en der verstoord.

Zo wordt een aantal sluizen wel bediend maar de globale doorstroming via de sluizen blijkt vertraagd te verlopen. Een aantal schepen lopen daardoor vertraging op bij zowel in- als uitvaren. De afwezigheid van de havenarbeiders laat zich ook voelen in het aanwerven van de ploegen, waardoor sommige schepen niet aan volle capaciteit geladen of gelost kunnen worden. Ook het aan- en afleveren van wagons loopt vertraging op.

“De klanten van de haven verwachten een betrouwbare dienstverlening en dit op alle vlakken. Vandaag moeten we vaststellen dat door de vakbondsmanifestatie in Brussel sommige schakels niet werken zoals het hoort. Dat is jammer en dreigt op termijn ons imago als een betrouwbare haven te schaden”, zegt Stephan Vanfraechem, directeur Alfaport Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

In de haven van Zeebrugge neemt de helft van de havenarbeiders deel aan de actie. Dat zorgt volgens het Havenbedrijf ook daar voor vertraging bij de behandeling van de schepen. Ook de Schelderadarketen werkt op halve kracht, waardoor de schepen met vertraging toekomen en kunnen vertrekken.

Hoewel de betoging in Brussel in de eerste plaats bedoeld is als protest tegen de besparingen van de nieuwe federale regering, viel op dat er tijdens de manifestatie ook spandoeken werden gedragen waarmee premier Michel opgeroepen werd om zijn handen af te houden van het statuut van de havenarbeider.

Spoor

In het spoorvervoer waren de gevolgen van de vakbondsmanifestatie nog niet meteen duidelijk. De gevolgen van de staking van de Duitse machinisten zijn dat wel. Volgens Veerle Van Mierlo van NMBS Logistics werden woensdag reeds actief vrachttreinen  aan de grens de toegang tot het Duitse spoornet geweigerd. “Wij zullen uiteraard al het nodige doen, om de hinder voor de klanten te beperken, maar dit zal allicht een grote aderlating zijn voor de klanten die rekenen op transport naar, van en door Duitsland”, zegt ze. Ze verwacht dat ook de nasleep van de staking die tot maandagmorgen loopt, ook in de dagen daarna nog voor hinder zal zorgen.

Spooroperator Crossrail, die ook heel actief is op Duitsland, zegt niet van plan te zijn om zijn planning om te gooien omwille van de staking. “We gaan rijden tenzij stakingspiketten ons dat verhinderen”, luidt het daar.

De Duitse spooroperator DB Schenker Rail zegt er eveneens alles aan te doen om de gevolgen van de staking voor de klanten tot een minimum te beperken. Hij ziet zich echter genoodzaakt om een aantal maatregelen te nemen, zoals het schrappen van alle niet-regelmatige goederentreinen van, naar en door Duitsland voor de duur van de staking. Ook in het regelmatige spoorvervoer wordt geschrapt afhankelijk van de  beschikbaarheid van het netwerk en personeel en in overleg met de klanten.

Ook het vervoer van losse wagons wordt beperkt van vanavond middernacht tot en met zaterdag middernacht. DB Schenker Rail gaat er eveneens van uit dat er na afloop van de staking nog enige tijd hinder zal zijn.