Slecht nieuws voor Hamburgse haven

Velen in de Hamburgse haven keken vandaag reikhalzend uit naar de beslissing die het Bundesverwaltungsgericht van Leipzig zou nemen over de verdieping van de Elbe.

Rechter Rüdiger Nolte maakte deze ochtend echter nog geen definitief besluit bekend, waardoor de start van de baggerwerken weer maar eens vertraging oploopt.

De Hamburgse haven ijvert er al twaalf jaar voor om de Elbe uit te diepen tot zestien meter, zodat schepen met een diepgang van 13,5 meter niet langer tijgebonden zouden zijn. Bij hoog water zou de maximale diepgang voor de scheepvaart dan 14,5 meter bedragen.

Twee milieuorganisaties proberen de werken al een paar jaar tegen te houden omdat die volgens hen het ecosysteem van de stroom zouden schaden met negatieve gevolgen voor zowel dieren als planten. In juli aanhoorde de rechtbank gedurende vijf dagen de bezwaren van de milieugroeperingen en werd een uitspraak op 2 oktober beloofd.

Luxemburg

Dat rechter Nolte zijn oordeel nog steeds in beraad houdt, heeft te maken met het feit dat het Europees Hof in Luxemburg een vergelijkbare zaak over de verdieping van de Weser in behandeling heeft. Leipzig wil wachten tot Luxemburg daarover uitspraak heeft gedaan omdat de grond van de zaak dezelfde is. Of de Elbe verdiept mag worden zal nu wellicht pas in de lente van volgend jaar duidelijk moeten worden.

Het uitstel van de verdieping betekent zowel goed als slecht nieuws voor de Beneluxhavens. Zolang de diepgang van de Elbe beperkt blijft moeten de grootste containerschepen eerst elders voldoende gaan lossen, wat de Beneluxhavens extra troeven geeft om meer Zuid-Duitse lading aan te trekken. Anderzijds blijft het feit dat veel schepen in Hamburg een tij moeten halen, een vaak storende factor in de operationele planning.