Forse toename van Europese expediteursvolumes

De volumes in de Europese expeditiesector gaan erop voorruit en het ziet ernaar uit dat deze trend zich verder zal zetten. In de Benelux lijkt de stagnatie plaats te maken voor groei, zegt de Danske Bank European Freight Forwarding Index.

Voor mei lag de Danske Bank European Freight Forwarding Index op 60, tegenover 55 vorige maand. In mei 2015 lag de index eveneens op 55. De verwachtingsindex van 60 voor juni wijst op een solide toename.

Ook in 2015 werd voor juni een index van 60 neergezet. Voor het wegvervoer komt uit de index van 63 een grote stijging naar voren. Voor de komende twee maanden klokt de index af op 53, wat wijst op lichtjes toenemende volumes.

Luchtvrachtvolumes boomen

In de zeevracht wordt een wat omgekeerde beweging vastgesteld. De index van 56 wijst op licht toegenomen volumes. De verwachtingsindex van 64 toont aan dat de volumes de komende maanden fors de hoogte zullen ingaan. Ook de luchtvrachtvolumes profiteren van gunstige economische staartwinden. De mei-index bedraagt 62 en de verwachtingsindex zelfs 65. 

Geografisch bekeken, kwam de index voor mei wat de Benelux betreft neer op 50. Dat wijst dus op een stagnatie. Voor de komende maanden stijgt dat cijfer echter tot 70. In Duitsland kwam de mei-index uit op een negatieve 42, maar daar wordt voor de nabije toekomst uitgegaan van een nieuwe toename (verwachtingsindex 67).