“Distributiecentra moeten als kritieke infrastructuur erkend worden”

Handelsfederatie Comeos vraagt dat distributiecentra erkend zouden worden als ‘kritieke infrastructuur’. De aanleiding zijn de blokkades in april van actievoerders tegen de kilometerheffing. Die brachten de bevoorrading van het land in het gedrang.

Comeos heeft een witboek ‘Veiligheid in de handel’ gepubliceerd, met concrete voorstellen om de veiligheid in de winkels beter te kunnen waarborgen. Daarin worden 47 concrete voorstellen gedaan rond veiligheid bij een aanslag, een milieuramp, en dergelijke meer.

Naar aanleiding van het opstellen werden enkele knelpunten geïdentificeerd, die de sectororganisatie wil aanpakken… of die door de overheid moeten aangepakt worden. Een daarvan is de erkenning van de distributiecentra als ‘kritieke infrastructuur’.

“Begin april slaagden enkele tientallen vrachtwagenchauffeurs erin om de voedingsdistributiecentra meerdere dagen te blokkeren, waardoor onze voedselbevoorrading in het gedrang kwam”, zegt Dominique Michel, CEO van Comeos. “Dit is onaanvaardbaar: de financiële verliezen liepen op tot tientallen miljoenen en tonnen voedsel werden verspild. We vragen om deze distributiecentra te erkennen als kritieke infrastructuur, zodat hun werking bij conflicten, maar ook bij natuurrampen, gegarandeerd is.”

Michel alludeert op transporteurs, vrachtwagenchauffeurs, landbouwers en andere kleine ondernemers die tegen de kilometerheffing protesteerden door eerst wegen en later ook de toegang tot de distributiecentra van onder andere supermarkten te blokkeren.

60% van de voedselvoorziening

Volgens Comeos staan 20 distributiecentra samen in voor de belevering van 75% van de Belgische supermarktsector (4.000 winkels). Dat komt overeen met 60% van de voedselvoorziening. Door de blokkades kwam de voedselbevoorrading na enkele dagen in het gedrang.

“Dat is onaanvaardbaar en niet voor herhaling vatbaar”, stelt Michel. Hij wil dan ook dat de distributiecentra opgenomen worden in artikel 4 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuur.

In die wet worden momenteel vier sectoren opgenomen: transport, energie, de financiële sector ende elektronische communicatie. De criteria die de wet voorschrijft zijn "een installatie, systeem of deel ervan van federaal belang; van essentieel belang voor het behoud van vitale maatschappelijke functies; de verstoring of vernieling ervan zou een aanzienlijke weerslag hebben."

Volgens Michel voldoen ook de distributiecentra aan deze definities, en moeten ze dan ook worden erkend als kritieke infrastructuur. “Dat is in landen zoals de VS al langer gebeurd”, stelt hij.

Ook aan handhaving werken

Comeos zegt tevens dat in afwachting daarvan ook aan de handhaving van de huidige, bestaande regels moet gewerkt worden. “Wanneer die centra worden geblokkeerd – bijvoorbeeld door een demonstratie – willen lokale en andere overheden doorgaans niet optreden: ze willen zich niet mengen in sociale of economische conflicten, of ze beschikken niet over voldoende middelen om in te grijpen.”

Daarom zegt Comeos “dat de minister van Binnenlandse Zaken, op basis van de huidige situatie, een ministeriële omzendbrief moet sturen waarin de betrokken actoren worden opgeroepen om de geldende rechten te doen respecteren.”

Waardetransporten

De vraag van Comeos in verband met de distributiecentra is slechts één van de 47 voorstellen die de organisatie voorstelt in haar witboek. Zo pleit de belangenorganisatie ook voor een betere informatie-uitwisseling tussen handelaars en politie bij terreurdreigingen, het mogen opleggen van een winkelverbod en het opsporen van cybercriminelen.

Ook de veiligheid van de waardetransporten komt aan bod. Deze worden in België al jaren streng gereglementeerd, wat onbetwistbaar zorgde voor een grotere veiligheid. “Maar handelaars die er gebruik van willen maken, worden geconfronteerd met de complexiteit en de daaraan verbonden hoge kosten. De hele sector is de facto in handen van twee marktspelers, en dat leidt tot heel hoge prijzen en een gebrek aan flexibiliteit en klantgerichtheid”, aldus Comeos.

De organisatie vraagt dan ook dat nieuwe spelers toegang zouden krijgen tot de markt van waardetransport. “Stel de markt open door meer vergunningen toe te kennen en meer gehomologeerde neutralisatiesystemen goed te keuren, zodat de concurrentie kan spelen”, stelt ze.

Het hele witboek ‘Veiligheid in de handel’ kunt u hier lezen.