Crevits en Peeters starten nu ook coronataskforce logistieke ketens

De Vlaamse overheid heeft beslist om een taskforce op te richten die ervoor moet zorgen dat de logistieke ketens, die door de COVID-19-crisis onder druk staan, blijven draaien. VIL werd als coördinator aangesteld. Morgen komt de taskforce al samen.

De Logistics Resilience Task Force zal, naast VIL en de kabinetten van Lydia Peeters (Open Vld, Mobiliteit) en Hilde Crevits (CD&V, Werk en Economie), bestaan uit vertegenwoordigers van de betrokken essentiële sectoren en van de verschillende transportmodi. “Voorlopig ligt de focus op de logistiek in de sectoren voeding, zorg (farma en medisch materiaal) en retail (on- en offline), maar het is de bedoeling om nadien ook andere sectoren te betrekken”, zegt Liesbeth Geysels, directeur van de logistieke speerpuntcluster VIL.

Momenteel kampt de logistiek in de essentiële sectoren – onder meer door hamstergedrag – met onvoorspelbare stromen en extreme vraagpieken. Een extra probleem is dat veel logistieke bedrijven kampen met een steeds groter personeelstekort door ziekte. Bedrijven in andere sectoren kennen daarentegen een forse terugval van de activiteit. “De taskforce zal de noden van de hele toeleveringsketen in kaart brengen en initiatieven oplijsten om vraag en aanbod te matchen”, voegt Geysels toe.

Eerst de essentiële sectoren

Volgens Crevits mogen de essentiële sectoren niet zonder bevoorrading vallen: “Met de taskforce willen we logistieke bedrijven steun en adviezen aanreiken om zoveel mogelijk aan de slag te kunnen blijven.” Peeters voegt toe dat de taskforce alle logistieke noden en initiatieven in kaart zal brengen en onderling afstemmen.

“Morgen komt de taskforce voor het eerst digitaal bijeen. Ze zal in eerste instantie de problemen oplijsten en zien in welke gebieden de noden het dringendst zijn. Om voorstellen te formuleren en oplossingen aan te reiken in de drie essentiële sectoren worden werkgroepen opgestart rond hr, digitaal enzovoort. Welke werkgroepen in het leven worden geroepen, beslist de taskforce morgen”, klinkt het.

Nadien ook de niet-cruciale sectoren

Ze erkent dat ook andere sectoren met de handen in het haar zitten. “Daarom is nu al een bevraging bij de logistieke bedrijven gelanceerd die hun noden en problemen duidelijker moet maken. Vermoedelijk zullen die andere sectoren, zoals chemie en bouw, volgende week betrokken worden. We gaan dus gefaseerd te werk. Eerst de cruciale sectoren, dan de andere”, zegt Geysels nog.

Een van de pistes die snel onderzocht zal worden, is de uitwisseling van personeel en middelen tussen bedrijven met een tekort en overschot. “In Frankrijk is al een initiatief in die zin gelanceerd. De werkgroep hr zal bijvoorbeeld eventuele legale struikelblokken bekijken en voorstellen formuleren”, voegt ze toe.

Er zullen ook duidelijke richtlijnen worden geformuleerd om in de logistiek zoveel mogelijk contactloos – lees digitaal – te werken.

Philippe Van Dooren