Charleroi opent ‘Centre de Distribution Urbaine’

De stad Charleroi heeft zopas haar stadsdistributiecentrum ingehuldigd. De uitbating van het Centre de Distribution Urbaine (CDU), dat een primeur is voor het Waalse gewest, werd aan City Depot gegund.

Het verkeer in Charleroi lijdt onder het aan- en afrijden van distributietrucks, zodat het stadsbestuur een tijdje geleden besliste om de handelaars een stadsdistributiecentrum te openen in een leegstaand gebouw van 2.500 m² in de Ville-Basse nabij het station Charleroi-Ouest en de Samber.

In oktober werd de uitbating ervan gegund aan CityDepot. In het CDU is 6 miljoen euro geïnvesteerd, voor 90% gedragen door het Waals gewest en Europese FEDER-fondsen.

Bundeling

Naar verluidt heeft CityDepot al een goed gevulde klantenportefeuille kunnen uitbouwen, dat voorlopig vooral bestaat uit transporteurs en groothandelaars. De vervoerders droppen hun goederen in het CDU, waarna ze in het stadscentrum gebundeld worden verdeeld (op kosten van de vervoerders). Hierdoor kunnen bedrijven, winkels en handelaars één keer per dag beleverd worden door elektrische of conventionele bestel- en vrachtwagens, in plaats van door meerdere trucks. Kleinere zendingen zoals pakjes worden gebundeld tot maximum tien eenheden en per fiets aangeleverd.

Dat concept is door CityDepot al succesvol uitgerold in Hasselt, Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge en Leuven. "Onze stad moet, naar analogie met andere grote steden in binnen- en buitenland, de mobiliteit in het stadscentrum laten evolueren door meer duurzame transportoplossingen te stimuleren", aldus burgemeester Paul Magnette.

Volgens Philippe Van Cauwenberghe, de schepen voor Handel en Economische Zaken van Charleroi, zullen vanuit het CDU niet alleen ‘last mile’-diensten aangeboden worden, maar is het de bedoeling dat de handelaars ook gepersonaliseerde ‘first mile’-diensten kunnen krijgen.

Marshall-plan

Ook Bernard Piette, de directeur van Logistics in Wallonia, juicht het initiatief toe. "De logistieke sector is de voorbije jaren sterk geëvolueerd. De Waalse regering heeft dat goed begrepen, getuige de aandacht voor logistiek in haar Marshall-plan. Tussen 2000 en 2014 zijn ongeveer 5.000 banen gecreëerd in de logistieke sector in Wallonië. Technologische ontwikkelingen en veranderingen in het consumptiegedrag zullen deze branche ook in de toekomst veranderen. Kijk maar naar de exponentiële ontwikkeling in de e-commerce.”

Volgens Piette is het van essentieel belang dat de publieke en private actoren hun manier van denken bijstellen. “Slimme stadsdistributie is een keuze voor de toekomst, waarbij een optimale logistiek aan de handelaars wordt verenigd met een aangename en duurzame leefomgeving voor de plaatselijke bevolking", klinkt het tot slot.