‘Talentmobiliteit’: omscholen van bankier naar expediteur

Nieuws, Mensen
Michiel Leen

Technologische vernieuwingen en veranderingen in de markt zorgen ervoor dat de Belgische bankensector in de komende jaren ettelijke duizenden medewerkers zal doen afvloeien. Om die mensen op weg te zetten naar een nieuwe functie, werd het project ‘Talentmobiliteit’ in het leven geroepen. Bankmedewerkers kunnen zich op vrijwillige basis inschrijven voor een heroriëntering, onder andere richting de zorgsector en de logistiek.

Er werd een akkoord afgesloten tussen het Sociaal fonds van het paritair Comité voor de bedienden van de internationale handel, het vervoer en de logistiek met de Febelfin Academy om ervaren bankmedewerkers om te scholen voor logistieke functies, die vandaag vaak moeilijk ingevuld raken. LOGOS, het opleidingsfonds voor de sector, staat in voor de opleidingen. Daarnaast zorgt het onlineplatform ‘Talentbuzz’ voor een automatische matching tussen de vacatures van de bedrijven en de profielen van bankmedewerkers.

Hoger opgeleid

“Het gaat om een grote groep bankmedewerkers van zo’n 35 jaar en ouder”, weet Patrick Van Bergen van LOGOS. “Vaak zijn het hogeropgeleiden met een bachelor- en masterdiploma. In het verleden rekruteerden banken zeer breed onder hoogopgeleiden, vandaag wordt steeds meer gezocht naar commerciële of technologisch geschoolde profielen. Voor deze instroom bieden we onder andere een aangepaste versie van onze opleiding Expedition Skills aan, met eventueel een verkorte stage. Ook regionaal zijn er verschillen: in Vlaams-Brabant en Brussel zal wellicht meer worden gefocust op luchtvracht. Sowieso zoeken we nog in alle regio’s bedrijven die mee hun schouders onder het project willen zetten.” 

Logistieke bedrijven gezocht 

Expediteursvereniging VEA nodigt haar leden alvast uit om zich in te schrijven. Ook ASV, TLV en Febeltra springen op de kar. Doorheen het hele land worden infosessies aangeboden voor geïnteresseerde bedrijven. 

08/05/2019 van 14.00 uur tot 16.00 uur te Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen (Cepagebouw)

09/05/2019 van 13.30 uur tot 15.30 uur te Stapelhuisstraat 5A, 1020 Brussel (Febetra)

09/05/2019 van 17.30 uur tot 19.30 uur te Land van Rodelaan 20, 9050 Gent (TLV)

10/05/2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur te Rue des Fusillés 21, 6040 Charleroi-Jumet (Charleroi Airport)

In juni organiseert LOGOS een inleefdag voor bankmedewerkers die belangstelling hebben voor de logistieke sector. Bedrijven die mee willen werken aan het initiatief, kunnen contact opnemen met Patrick Van Bergen bij LOGOS. 

Michiel Leen