Minister verwerpt voorstel uitbreiding vrachtwagentol in Duitsland

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

Andreas Jung, vicevoorzitter van de CDU/CSU fractie, bepleit zo’n uitbreiding in het kader van het Duitse klimaatbeleid. Hij wil de Maut op alle bondsstaats- en gemeentelijke wegen invoeren. Ook de zware bestelwagens (boven de 3,5 ton) zouden moeten betalen. Vandaag geldt de tolplicht voor vrachtwagens vanaf 7,5 ton op alle Bundesstrassen (federale wegen) en autosnelwegen (in totaal 52.000 kilometer).

Aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung zegt Jung dat de federale regering extra middelen naar het goederenvervoer per spoor zou moeten doen vloeien. De Länder en de gemeentelijke overheden zouden hun nieuwe inkomsten gebruiken om het lokale openbaar vervoer te versterken.

Op 20 september beslist het ‘Klimaatkabinet’ van de federale regering over een pakket maatregelen om de Duitse klimaatdoelstellingen te halen. Jung staat mede aan het hoofd van een ‘Klimaat Coördinatiegroep’ die voor de CDU/CSU de basis moet leggen voor de wetgeving inzake klimaatbescherming.

Maar zijn plannen stoten nu al op een ‘njet’ van de minister van Verkeer, Andreas Scheuer, die nochtans tot dezelfde partij behoort als Jung. Zijn woordvoerder liet weten dat hij een mogelijke uitbreiding van de LKW Maut uitsluit en dat er helemaal geen plannen in die zin bestaan.

Philippe Van Dooren