Nederlandse schipper klaagt over onheuse behandeling bij PSA (UPDATE)

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

(update 24 mei 14.30 uur)

De ‘Avalon’ lag op zondag 12 mei aan de Europaterminal van PSA voor lossen en laden. Omdat de schippersvrouw van boord moest om met de auto naar huis te rijden, werd een aanvraag gedaan bij de lichterplanning van de terminal of het schip mocht blijven liggen en de auto van boord mocht. Op beide vragen werd volgens de schipper positief geantwoord. Toen de auto op de kade werd gezet, kwam een beveiligingsagent aangereden die op een agressieve manier tegen de schippersvrouw begon te praten. De situatie ontaardde, waarbij de vrouw hardhandig werd aangepakt door de agent. Uiteindelijk kwam een collega tussenbeide. Hij handelde de situatie op een normale manier af.

Te weinig faciliteiten

Naar aanleiding van het voorval laat de schipper via een ingezonden brief aan de Binnenvaartkrant weten dat de Antwerpse haven te weinig faciliteiten biedt voor de binnenvaart. “We kunnen nergens aan en van boord op de Schelde, we mogen niet in de voorhavens liggen en er zijn geen wachtplaatsen waar je bemanning en/of auto’s kan wisselen. Die paar Scheldesteigers waar je kan wachten, zijn sowieso niet voldoende voor de binnenvaart”, zegt de schipper.

Gevangenis

Op de terminals blijkt de situatie al evenmin eenvoudig. “Op de terminal is het wisselen van mensen met auto’s sinds kort ook niet meer toegestaan. Het gevoel van Antwerpen als gevangenis is compleet. Het schip is ons huis”, benadrukt hij.

Het ergste vindt de schipper de behandeling door de veiligheidsagent. “Deze man is gewoon niet geschikt voor het beroep.”

Tot slot drukt hij de hoop uit dat de binnenvaart toch een toekomst en bewegingsvrijheid heeft in Antwerpen. “Wij leveren, indirect, diensten aan PSA en het zou treurig zijn als de binnenvaart Antwerpen steeds meer negeert omdat we met zijn allen een grote hekel krijgen om ernaar toe te gaan”, besluit hij.

PSA

De terminaloperator neemt het incident ernstig. “We hebben contact genomen met de verantwoordelijke van de lichtermaatschappij om de feiten en bevindingen van alle betrokken partijen samen te analyseren en goede afspraken te maken om een vlotte verdere samenwerking tussen bemanning, operaties en security te garanderen”, zegt de woordvoerster van PSA.

Initiatieven Havenbedrijf

Het Havenbedrijf Antwerpen, dat eveneens inzage kreeg in de schippersbrief, zegt het voorval te betreuren aangezien de binnenvaart een zeer belangrijke sector is voor de haven die jaarlijks bijdraagt aan de recordcijfers. 

In maart kondigde het Havenbedrijf enkele initiatieven aan die in de toekomst tegemoet moeten komen aan de bezorgdheden van de schipper van de ‘Avalon’. Het gaat onder meer om extra of verbeterde wachtplaatsen voor de binnenvaart. Zo komen er dedicated wachtplaatsen aan de site Reigersbos, een herindeling aan Kaai 75 en autoafzetplaatsen aan de afvalparken voor de binnenvaart. Op de Schelde werkt AMT aan bijkomende wachtplaatsen bij Ketelplaat en worden de steigers in het Deurganckdok uitgebreid, evenwel zonder toegang tot de wal.

“We zijn er ons van bewust dat dergelijke infrastructuurwerken in bepaalde gevallen een lange doorlooptijd kennen. Maar een aantal van deze realisaties kunnen op korte termijn verwacht worden”, onderstreept het Havenbedrijf. Het verwijst ook naar het project ‘binnenvaartcoördinatie’ waarbij wordt ingezet op het visualiseren van beschikbare ligplaatsen in de haven en waarbij ook de beschikbare ligplaatsen aan de terminals worden weergegeven. 

“Tot slot benadrukken we graag dat terminals ISPS-zone zijn, waardoor beveiliging belangrijk is. Het is ook aan de schipper om hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen en de veiligheidsprocedures van de terminals op te volgen, inclusief veiligheidsschoenen en fluohesje te dragen”, besluit het Havenbedrijf. 

Koen Heinen