Duits spoorlobby hervat strijd tegen Lang LKW

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

Volgens dat rapport, voor Allianz pro Schiene (Alliantie voor het Spoorvervoer) opgesteld door twee professoren van de Technical University Wildau en de Technical University Berlin, zou een veralgemeend gebruik van de ecocombi’s in Duitsland een verschuiving van 8 miljoen tonkilometers van het spoorvervoer naar de weg veroorzaken.

Dat komt overeen met 7,6% van al het spoorvervoer in Duitsland. Er zouden in dat geval dagelijks 7.000 meer trucks op de Duitse wegen rijden, zegt het rapport.

“De hoop van menig politicus dat een toelating van de Lang LKW’s in regelmatig verkeer het aantal vrachtwagens op de wegen zal doen dalen, blijkt ijdel. Uit onze bevindingen blijkt tevens dat de veronderstelling dat deze vrachtwagens een positief effect hebben op het milieu duidelijk niet klopt”, aldus een van de professoren.

In Duitsland is al enkele jaren in ongeveer de helft van de deelstaten een proef aan de gang met ecocombi’s van 25,25 meter lang. Hun gewicht is wel beperkt tot 40 ton, hoewel de Europese wetgeving een MTG van 60 ton toelaat. Die limiet wordt in Zweden en Nederland gehanteerd. Dat proefproject wordt eind 2016 afgesloten.

Betoging in Berlijn

Verkeersminister Alexander Dobrindt heeft eerder al verklaard dat hij voorstander is van een veralgemeende toelating van de Lang LKW’s na die datum. Maar Allianz pro Schiene zegt dat hij dan mogelijk op termijn de limiet tot 60 ton zal verhogen.

Daarom werd in Berlijn een manifestatie georganiseerd door Allianz pro Schiene, de spoorvereniging Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), de automobielclubs ACV en ACE en Friends of the Earth. Ook Michael Cramer, de voorzitter van de commissie TRAN van het EP, was aanwezig.

De directeur van Allianz pro Schiene, Dirk Flege, haalde tijdens zijn speech het argument aan dat zelfs de vrachtwagenconstructeurs overtuigd zijn dat er dankzij de Lang LKW’s meer vrachtwagens op de weg zullen rijden. “Als Daimler echt gelooft dat langere vrachtwagens een vermindering van het aantal voertuigen betekent, dan zou die op een veto van haar raad van aandeelhouders stuiten”, klonk het.

Twijfels over rapport

Het rapport van de twee universiteitsprofessoren is echter ook op kritiek gestoten. Uit de tussenrapporten van het proefproject in Duitsland is immers gebleken dat er geen enkele aanwijzing is dat een een ‘reverse modal shift’ plaats vindt. Volgens de Duitse constructeursvereniging VDA bieden de ecocombi’s in tegendeel meer kansen om het gecombineerd vervoer efficiënter te benutten.

Overigens bestond ook in Nederland bij de start van het proefproject met LZV’s de vrees dat er een (lichte) verschuiving van spoor naar weg zou optreden. Maar uit een officieel rapport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat na de tests is verschenen, is die vrees ongegrond gebleken.