Heike Ulburghs (Haven Genk): “Blijven investeren in meer ruimte”

Flowsmagazine, Havens
Flowsredactie
Heike Ulburghs
Heike Ulburghs © Koen Heinen

In het Flowsmagazine van december blikken een aantal belangrijke spelers terug op 2022 en ze kijken vooruit naar 2023. Heike Ulburghs, general manager van Haven Genk, kijkt voorzichtig positief naar de toekomst.

Op basis van een aantal paramaters had Heike Ulburghs positieve verwachtingen voor 2022. “Na de coronapiek, de lijnvaart die zou herstellen en de terminals in Antwerpen die meer ruimte zouden krijgen, zag alles er heel goed uit. Staal en andere segmenten waren terug op peil. Maar het is anders uitgedraaid dan verwacht, niet alleen voor Haven Genk maar ook voor de sector in het algemeen”, zegt Ulburghs. Ze verwijst onder meer naar de stijgende kosten en het congestieverhaal in de haven van Antwerpen. “Dat laatste heeft zich vertaald naar congestie in het hinterland. In Antwerpen blijven goederen veel langer staan en hier zien we dat ook. Ondertussen is het iets verbeterd, maar we merken toch veel stocks. Die blijven langer staan, zowel hier in onze magazijnen als op de kade en bij de klanten”, legt ze uit.

Alternatieve energie

Haven Genk ontsnapt niet aan de hoge energiekosten. “Gelukkig hebben we hier enkele windmolens. Toch hebben we in 2022 een ongeziene stijging van de energiekosten gekend. De kost van bunkering voor schepen en de brandstoffen in het algemeen zijn extreem gestegen. Een van onze kranen werkt wel op elektriciteit, maar voor veel machines op onze terminal is er nog geen volwaardig elektrisch alternatief. We staan nog voor een uitdaging richting alternatieve energie. Een groot deel van het equipment draait nog altijd op fossiele brandstoffen en dat heeft toch een grote impact op de kosten.”

Spoor

Voor het spoorvervoer liep 2022 evenmin over rozen. “Het spoor heeft opmerkelijk veel problemen gekend, vooral op het vlak van de spoorbediening door een tekort aan treinbestuurders. Dat had een impact op de volumes. Daarnaast waren er nog de werken aan de spoorinfrastructuur in Duitsland met heel wat vertragingen en geannuleerde treinen tot gevolg. Dat wordt een hele uitdaging voor 2023. Van de laagwatersituatie hebben we dan weer geen last gehad. Dankzij het Albertkanaal zitten we hier in een stabiele situatie”, zegt Ulburghs.

We zagen positieve effecten van de congestie in de Antwerpse haven

Hubfunctie Genk

Elke crisis heeft ook zijn voordelen. “Wij hebben inderdaad positieve effecten gezien van de congestie in de haven van Antwerpen. Op het vlak van opslagcapaciteit botsten ze daar tegen de limieten. Zo hebben wij bijvoorbeeld bij de staalproducten een enorme aanvoer gezien omdat er geen plaats was in Antwerpen. Dat uit zich ook in investeringen in het Genkse. Er zijn heel wat nieuwe distributiecentra geopend en er staan er nog heel wat gepland om op te starten. De hubfunctie van Genk, met de locatie aan het water, spooraansluitingen en goede bereikbaarheid via de weg, is volop in ontwikkeling. We zitten ook vlakbij Nederland en Duitsland met congestievrije wegen.”

Verschillende gezichten

Dat de verwachtingen het voorbije jaar niet helemaal ingelost werden, weerspiegelde zich ook in de volumes. “Wat dat betreft had het jaar verschillende gezichten. Er waren periodes dat de volumes positief waren, maar er zijn ook moeilijkere periodes geweest. Zowel de congestie bij het bargevervoer als de problemen met de treinbediening door de werken in Duitsland, hadden een impact op de volumes. We waren 2022 goed gestart en hadden hoge verwachtingen, maar die zijn niet helemaal ingelost. We blijven wel positief dankzij de extra volumes die we uit Antwerpen konden aantrekken. Over het algemeen zijn we het jaar goed doorgekomen ondanks alle uitdagingen”, benadrukt Ulburghs.

Containerbehandeling in Haven Genk
Containerbehandeling in Haven Genk

Voorzichtig voor 2023

Volgend jaar zal gebaseerd zijn op voorzichtigheid. “De klanten zijn vrij voorzichtig voor volgend jaar. Wij zijn dat ook, maar positief voorzichtig omwille van de ontwikkelingen in de regio. Toch blijft er veel onzekerheid over de economische situatie. De gigantische kostenstijging die we gezien hebben, zal zich volgend jaar doorzetten. De vraag is hoe de markt daarop zal reageren. We zitten op het randje van een recessie, maar anderzijds hebben we zicht op nieuwe investeringen in de regio, die wellicht ook een positieve impact zullen hebben”, blikt ze vooruit.

Port of Limburg

Een van de belangrijke investeringsprojecten in de regio is Port of Limburg met een nieuwe containerterminal en ruimte voor logistiek. “Die zal vanaf 2025 operationeel zijn. Bij de start van de nieuwe containerterminal zullen de containeractiviteiten van Haven Genk wel overgedragen worden aan Port of Limburg. Daardoor krijgen wij hier meer ruimte om het spoorproduct verder te ontwikkelen en om de staalactiviteiten en onze bulkterminal verder uit te breiden. We zijn bovendien volop bezig om andere activiteiten op te starten, altijd met een intermodale insteek.”

Projectlading

Het gaat onder meer om activiteiten met toegevoegde waarde waardoor Haven Genk nog een breder pakket aan logistieke dienstverlening kan bieden. Ulburghs: “Op korte termijn is er al een nieuw magazijn gepland. Binnenkort starten we met fase 2 van onze uitbreiding op de kade. We namen recent al een eerste nieuw magazijn in dienst en volgend jaar wordt een tweede hal opgeleverd. In totaal gaat het om vier extra watergebonden opslaghallen die hier op Haven Genk gebouwd worden.”

“We zijn ook een aantal watergebonden bulksilo’s aan het renoveren en enkele tanks voor vloeibare producten, eveneens met water- en spooraansluiting. We investeren dus volop in meer opslagcapaciteit, diversificatie en ontwikkeling van activiteiten met toegevoegde waarde. In de toekomst zal Haven Genk meer die richting uitgaan. Op langere termijn hebben we dan twee sites die complementair zullen zijn: Port of Limburg met de focus op het containerverhaal en aan de andere kant wij met bulk en het spoorgedeelte, opslag en toegevoegde waarde. We willen ook meer inzetten op projectlading als de containers verhuisd zijn en we meer ruimte krijgen. De uitrusting is aanwezig en we bieden dat vandaag al aan, maar we willen daar een schaalvergroting”, zegt Ulburghs nog.

Innovaties

Haven Genk wil ook een graantje meepikken van de ontwikkelingen rond alternatieve energie. “Wij kunnen daarvoor ook iets betekenen door bijvoorbeeld dienstverlening op te starten, opslag, vervoer en een hubfunctie. Ook onze aandeelhouders Groep Machiels en het staalbedrijf Aperam zijn beide bezig met duurzaamheid via nieuwe projecten en initiatieven. Dat is een ‘ongoing proces’ waarin je moet bijblijven met nieuwe ideeën en innovaties en dat is iets wat we meer willen doen als Haven Genk.”

Sterke ligging

De gunstige geografische ligging is een troef die de haven meer wil uitspelen. “We willen meer doen met onze sterke ligging aan het kanaal en de spoorconnectie. Ook de verbinding met de havens van Antwerpen, Rotterdam en Zeebrugge wordt in de toekomst nog belangrijker. De connectiviteit met Zeebrugge is een aandachtspunt. Het bargeverhaal is moeilijk om efficiënt te organiseren. Een spoorverbinding naar Zeebrugge kan ook een positief gegeven zijn. Dit jaar hebben we een rechtstreekse verbinding per barge opgestart naar Rotterdam. Het connecteren van de grote zeehavens met de regio Genk is een grote stap. Zowel vanuit Antwerpen als Rotterdam hebben we stromen containers en bulk. Bulkstromen vanuit Antwerpen en Rotterdam zijn onder meer big bags, staal, coils en andere grondstoffen.”

Digitalisering

Haven Genk heeft inmiddels al wat stappen gezet in digitalisering. “We hebben onze eigen digitaliseringsprojecten en daarnaast is er de uitwisseling met andere partijen. Ook daar zijn we met een aantal projecten bezig, ook in Antwerpen, om de data nog makkelijker te stroomlijnen. Er zijn nog heel wat opportuniteiten om efficiënter te werken. Daar zetten we de komende jaren op in samen met alle partijen. Kortom, we blijven investeren in nieuwe activiteiten, extra ruimte en nieuwe businessunits”, besluit Heike Ulburghs.

Koen Heinen