Belgische en Nederlandse douane lichten aanpak toe op Expo Multimodaal

Video, Events
Bart Meyvis
Multimodaal Transport Expo 2023 - Breepark, Breda
Multimodaal Transport Expo 2023 – Breepark, Breda © Roy Vermeij Fotografie

Multimodaal Transport Expo 2023, de tweede editie al van deze eendagsbeurs, trok gisteren een pak bezoekers. Zo’n tweeduizend professionals uit de sector vonden de weg naar Breda en prezen de beurs voor zijn sterke inhoud en perfecte ligging.

Uw nieuwsmagazine Flows organiseerde op donderdag 16 maart in samenwerking met Nieuwsblad Transport en Schuttevaer de ‘Multimodaal Transport Expo 2023’. Een 65-tal bedrijven uit de transport-, logistieke en havenwereld kwamen samen in Breepark in Breda. Volgens veel bezoekers maakt de locatie, naast een sterk inhoudelijk programma, de beurs zo interessant. “De locatie, pal tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam, zorgt er voor dat we makkelijk mensen kunnen ontmoeten van beide platformen”, zegt Philippe Beaujean, Shippers & Forwarders manager bij Port of Antwerp-Bruges. “Voor ons is dat ongelooflijk belangrijk. Een transportmodus beperkt zich niet tot een havenplatform. Het is erg belangrijk om met beide platformen in dialoog te gaan en bijvoorbeeld ook te kijken wat de Zuid-Nederlandse havens voor ons kunnen betekenen.”

Stromen veranderen

Multimodaliteit staat hoog op de agenda van de aanwezige bedrijven, al heeft dat niet alleen maar voordelen. “Multimodaliteit wordt gedreven door fiscaliteit en duurzaamheid”, zegt Bart Van Gils van The Agency uit Antwerpen. “We willen allemaal als bedrijf wel groener worden, maar dat komt met een prijs. Zo zijn duurzame trailers en vervoer per spoor bijvoorbeeld veel duurder en trager dan transport over de weg. Wegtransport schakel je dus niet zomaar uit. De overheid kan hier een grote rol in spelen en door middel van fiscale regelgeving bepaalde stromen mee helpen veranderen. Dat is politiek”, zegt Van Gils.

“Het wordt vooral eenvoudiger om in te zetten op de modal shift”, zegt Bernard Moyson, voorzitter van Alfaport Voka. “De laatste jaren is er bijvoorbeeld heel erg ingezet op de binnenvaart. Ook de verladers gaan mee in het groener opereren omdat zij de druk voelen vanuit alle ESC-doelstellingen.” Over concurrentiestrijd zegt Moyson dat “gezonde concurrentie tussen beide zeehavens belangrijk is, maar niet op alle vlakken. Er zijn landgrenzen, maar er is vooral de geografische ligging van beide zeehavens, waardoor het voor sommige zaken beter is om via een Vlaamse haven te gaan en voor andere zaken zal het dan weer interessanter zijn om voor een Nederlandse haven te kiezen.”

Agressieve kanker

Ook de douanediensten van België en Nederland tekenden present op Multimodaal Transport Expo en werden op het hoofdpodium geïnterviewd door Flowsjournaliste Julie Desmet. “Je wil dat je ‘unique selling point’ is dat je een veilige en integere haven hebt”, zegt directeur-generaal van de Nederlandse douane Nanette Van Schelven. “Wij hebben te maken met drugs en bedreiging. Maar het bedrijfsleven heeft dat ook. Het is moeilijk om mensen te vinden als je constant met die criminaliteit te maken hebt’, aldus Van Schelven.

“Het is geven en nemen”, zegt Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de Belgische douane. “Dat betekent ook dat een goede samenwerking met bedrijven onontbeerlijk is. Niet alleen wij moeten samenwerken, maar ook de rederijen, de terminals, de transportbedrijven en de security. Het is de hele keten. De criminaliteit is een agressieve kanker en om die te bestrijden, moeten we nog beter samenwerken”, aldus nog Vanderwaeren. “Er is onlangs een convenant getekend met de grote rederijen. Daarin is afgesproken dat we veel meer signalen met elkaar zullen delen. Rederijen zien bijvoorbeeld al heel wat in de havens waar ze komen”, vertelt Van Schelven nog.

Oesterparty

Pal tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen zet ook North Sea Port volop in op mulimodaliteit. “Alle modaliteiten zijn hier aanwezig”, zegt Jean Ruinard van Nort Sea Port. “Wij zetten heel erg in op binnenvaart en spoor. Verder willen we hier vandaag toch vooral focussen op nieuwe contacten en de naamsbekendheid van onze havens verder uitdragen. Als haven zijn we ondertussen wat groter geworden en hebben we ook meer aanzien gekregen naar de buitenwereld, wat ertoe leidt dat deuren makkelijker open gaan”, besluit Ruinard.

Traditioneel wordt Mulitmodaal Transport Expo afgesloten met een netwerkborrel van North Sea Port, gevolgd door etentje van Port of Antwerp-Bruges. “Ik hoop stiekem dat we de editie van volgend jaar, op donderdag 14 maart 2024, kunnen afsluiten met Belgisch bier”, zegt Beaujean nog.