Geen klaagzang maar de blik vooruit tijdens Maritieme Get-Together ASV

Fotoalbum, Mensen
Koen Dejaeger
Maritieme Get-Together van ASV
Maritieme Get-Together van ASV © ASV

Tijdens de Maritieme Get-Together van ASV stelde voorzitter Philippe Oyen enkele verwezenlijkingen in de kijker, zoals vooruitgang in het douane-dossier. De snel veranderende wereld plaatst de sector evenwel ook voor grote uitdagingen.

Op donderdag 25 april nodigde de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) haar leden uit voor de traditionele Maritieme Get-Together. Die vond plaats op drijvende eventlocatie ‘De Ark’, die op haar nieuwe plaats in het Kattendijkdok ligt.

Opnieuw tekenden heel wat belanghebbenden uit de sector present om te luisteren naar de woorden van ASV-voorzitter Philippe Oyen. Na een donderspeech aan het adres van de beleidsmakers vorig jaar, was de voorzitter deze keer opvallend mild en lag de focus op de vooruitgang die werd geboekt.

“Dit betekent niet dat al onze problemen zijn opgelost, maar door het werk van ASV samen met FORWARD en Alfaport zijn we erin geslaagd om enkele belangrijke  zaken te realiseren”, aldus Oyen. “Ten eerste werd recent een wet gestemd die een aanzet geeft voor een administratief traject voor de afhandeling van douanemisdrijven. Dat administratief traject komt in de plaats van de huidige onvermijdelijke strafrechtelijke vervolging. Het toepassingsgebied is beperkt, maar wij hopen erop dat dit alvast een mentaliteitswijziging bij de douane gaat teweegbrengen.”

“Door de minister van Financiën werd een officiële opdracht gegeven aan de administrateur-generaal van de douane om een commissie op te richten met als doel een nieuwe wet voor de douane en accijnzen te schrijven”, aldus Philippe Oyen. “Onze bijzondere aandacht gaat naar het douanestraf en -vervolgingsrecht dat zoals jullie weten, grondig moet worden aangepakt om de belangen van onze leden die te goeder trouw handelen, te kunnen beschermen.”

Loodswezen

De voorzitter van ASV verwees ook naar de hervorming van het loodswezen. “Door de minister werd Frank Van Massenhove aangeduid als verkenner. Hij zal dit jaar alle partijen horen en hopelijk een haalbaar voorstel formuleren. Johan (Claes, red.) en ik hebben in mei een afspraak met de verkenner om onze visie te delen”, aldus Oyen. “Het is evident dat we opnieuw zullen aandringen op een ingrijpende reorganisatie van het loodswezen om de efficiëntie en betrouwbaarheid te verhogen. Er kan verder gebouwd worden op het plan van het operationeel management, een plan dat trouwens gedragen wordt door een groot deel van de loodsen en een oplossing biedt voor vele bezorgdheden.”

“Los van het feit dat ik dit jaar niet ga klagen is het toch belangrijk om de realiteit onder ogen te zien: we worden geconfronteerd met tal van uitdagingen in deze snel veranderende wereld”, ging de voorzitter verder. “Een wereld die onze maritieme ondernemingen zeker parten speelt. Een van de grote uitdagingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben, is het vinden van geschikt personeel. Het is cruciaal voor ons succes dat we over de juiste mensen beschikken; mensen met de juiste vaardigheden en kennis. Samen met de Next Generation werkt ASV actief mee aan initiatieven bij de hogescholen om mensen warm te maken voor onze
sector.”

Naast het personeelsprobleem verwees de voorzitter ook naar de stijgende kosten. “Of het nu gaat om brandstofprijzen, verzekeringspremies of operationele kosten: de kostenstijgingen leggen druk op onze winstmarges en dwingen ons om creatief te zijn in het vinden van manieren om efficiënter te werken”, aldus Oyen.

Digitalisering

Ook haalde Philippe Oyen in zijn speech de “onontkoombare digitalisatie van onze industrie” aan, maar deze kan tegelijk ook een oplossing zijn voor het personeelsprobleem. “Terwijl digitalisatie enorme kansen biedt om efficiënter te werken en nieuwe markten te betreden, brengt het ook uitdagingen met zich mee op het gebied van cybersecurity en de integratie van nieuwe technologieën”, aldus Oyen.

“Mede door de werking van The Way Forward waarvan ASV één van de stichtende leden is, zijn we erin geslaagd CPu succesvol uit te rollen, zij het weliswaar met horten en stoten.” Tijd om op de lauweren te rusten is er evenwel niet, want nieuwe uitdagingen dienen zich aan. “Het Inbound Release Platform (IRP), de nieuwe Europese regelgeving, zal onze werking gevoelig veranderen. Zonder digitaal instrument is dit onbegonnen werk. Ook hier weer zijn het NxtPort, The Way Forward en andere dienstverleners die dit moeten realiseren.”

“Maar we hebben al zoveel obstakels overwonnen en ik geloof dat we ook de toekomstige uitdagingen kunnen overwinnen. Laten we blijven streven naar excellentie zowel op zee, de rivier, in de dokken als aan wal. Laten we blijven investeren in onze mensen, in technologie en in duurzame praktijken. En laten we vooral blijven geloven in de kracht van onze industrie , onze havens en de waarde die we toevoegen aan de wereldwijde economie.”

Artificial Intelligence

Na deze bemoedigende woorden gaf voorzitter Philippe Oyen het woord aan Erwin Verstraelen, vice president Innovation en Pieter Van Bouwel, teamlead Data Science, van Port of Antwerp-Bruges. We worden vandaag om de oren geslagen met Artificial Intelligence (AI), maar beide heren gaven in een gesmaakte presentatie een overzicht van waar we vandaag staan en welke toepassingen reeds in de praktijk worden gebruikt. Zo monitoren diverse drones de scheepvaart in de haven, en kunnen ze ook ingezet worden voor het detecteren van vervuiling.

AI is als concept niet nieuw, bleek uit de presentatie, maar de vooruitgang die het de laatste tijd heeft doorgemaakt is ongezien. Zo kunnen we vandaag reeds gebruik maken van Chat GPT voor het creëren van teksten, en bestaan er ook AI generators die met de input van enkele zinnen verbazingwekkend echte video’s kunnen creëren. De uitdaging zal zijn dat we de zelflerende AI systemen blijven begrijpen en kunnen uitleggen hoe ze tot bepaalde uitkomsten komen. Het is de taak van de overheid om hiervoor een wetgevend kader te voorzien, iets waar Europa een pioniersrol in speelt.

Maar een nog grotere doorbraak verwacht Erwin Verstraelen van quantum computing. “Dit is van een totaal andere orde en biedt een onvoorstelbare rekenkracht, die elke encryptie binnen de paar seconden kan breken.” Na de speech en de presentaties konden de aanwezigen alle informatie laten bezinken en de eigen inzichten delen bij een deugddoend glas en een lekker hapje.

Geen klaagzang maar de blik vooruit tijdens Maritieme Get-Together ASV – Flows

Geen klaagzang maar de blik vooruit tijdens Maritieme Get-Together ASV

Fotoalbum, Mensen
Koen Dejaeger
Maritieme Get-Together van ASV
Maritieme Get-Together van ASV © ASV

Tijdens de Maritieme Get-Together van ASV stelde voorzitter Philippe Oyen enkele verwezenlijkingen in de kijker, zoals vooruitgang in het douane-dossier. De snel veranderende wereld plaatst de sector evenwel ook voor grote uitdagingen.

Op donderdag 25 april nodigde de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) haar leden uit voor de traditionele Maritieme Get-Together. Die vond plaats op drijvende eventlocatie ‘De Ark’, die op haar nieuwe plaats in het Kattendijkdok ligt.

Opnieuw tekenden heel wat belanghebbenden uit de sector present om te luisteren naar de woorden van ASV-voorzitter Philippe Oyen. Na een donderspeech aan het adres van de beleidsmakers vorig jaar, was de voorzitter deze keer opvallend mild en lag de focus op de vooruitgang die werd geboekt.

“Dit betekent niet dat al onze problemen zijn opgelost, maar door het werk van ASV samen met FORWARD en Alfaport zijn we erin geslaagd om enkele belangrijke  zaken te realiseren”, aldus Oyen. “Ten eerste werd recent een wet gestemd die een aanzet geeft voor een administratief traject voor de afhandeling van douanemisdrijven. Dat administratief traject komt in de plaats van de huidige onvermijdelijke strafrechtelijke vervolging. Het toepassingsgebied is beperkt, maar wij hopen erop dat dit alvast een mentaliteitswijziging bij de douane gaat teweegbrengen.”

“Door de minister van Financiën werd een officiële opdracht gegeven aan de administrateur-generaal van de douane om een commissie op te richten met als doel een nieuwe wet voor de douane en accijnzen te schrijven”, aldus Philippe Oyen. “Onze bijzondere aandacht gaat naar het douanestraf en -vervolgingsrecht dat zoals jullie weten, grondig moet worden aangepakt om de belangen van onze leden die te goeder trouw handelen, te kunnen beschermen.”

Loodswezen

De voorzitter van ASV verwees ook naar de hervorming van het loodswezen. “Door de minister werd Frank Van Massenhove aangeduid als verkenner. Hij zal dit jaar alle partijen horen en hopelijk een haalbaar voorstel formuleren. Johan (Claes, red.) en ik hebben in mei een afspraak met de verkenner om onze visie te delen”, aldus Oyen. “Het is evident dat we opnieuw zullen aandringen op een ingrijpende reorganisatie van het loodswezen om de efficiëntie en betrouwbaarheid te verhogen. Er kan verder gebouwd worden op het plan van het operationeel management, een plan dat trouwens gedragen wordt door een groot deel van de loodsen en een oplossing biedt voor vele bezorgdheden.”

“Los van het feit dat ik dit jaar niet ga klagen is het toch belangrijk om de realiteit onder ogen te zien: we worden geconfronteerd met tal van uitdagingen in deze snel veranderende wereld”, ging de voorzitter verder. “Een wereld die onze maritieme ondernemingen zeker parten speelt. Een van de grote uitdagingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben, is het vinden van geschikt personeel. Het is cruciaal voor ons succes dat we over de juiste mensen beschikken; mensen met de juiste vaardigheden en kennis. Samen met de Next Generation werkt ASV actief mee aan initiatieven bij de hogescholen om mensen warm te maken voor onze
sector.”

Naast het personeelsprobleem verwees de voorzitter ook naar de stijgende kosten. “Of het nu gaat om brandstofprijzen, verzekeringspremies of operationele kosten: de kostenstijgingen leggen druk op onze winstmarges en dwingen ons om creatief te zijn in het vinden van manieren om efficiënter te werken”, aldus Oyen.

Digitalisering

Ook haalde Philippe Oyen in zijn speech de “onontkoombare digitalisatie van onze industrie” aan, maar deze kan tegelijk ook een oplossing zijn voor het personeelsprobleem. “Terwijl digitalisatie enorme kansen biedt om efficiënter te werken en nieuwe markten te betreden, brengt het ook uitdagingen met zich mee op het gebied van cybersecurity en de integratie van nieuwe technologieën”, aldus Oyen.

“Mede door de werking van The Way Forward waarvan ASV één van de stichtende leden is, zijn we erin geslaagd CPu succesvol uit te rollen, zij het weliswaar met horten en stoten.” Tijd om op de lauweren te rusten is er evenwel niet, want nieuwe uitdagingen dienen zich aan. “Het Inbound Release Platform (IRP), de nieuwe Europese regelgeving, zal onze werking gevoelig veranderen. Zonder digitaal instrument is dit onbegonnen werk. Ook hier weer zijn het NxtPort, The Way Forward en andere dienstverleners die dit moeten realiseren.”

“Maar we hebben al zoveel obstakels overwonnen en ik geloof dat we ook de toekomstige uitdagingen kunnen overwinnen. Laten we blijven streven naar excellentie zowel op zee, de rivier, in de dokken als aan wal. Laten we blijven investeren in onze mensen, in technologie en in duurzame praktijken. En laten we vooral blijven geloven in de kracht van onze industrie , onze havens en de waarde die we toevoegen aan de wereldwijde economie.”

Artificial Intelligence

Na deze bemoedigende woorden gaf voorzitter Philippe Oyen het woord aan Erwin Verstraelen, vice president Innovation en Pieter Van Bouwel, teamlead Data Science, van Port of Antwerp-Bruges. We worden vandaag om de oren geslagen met Artificial Intelligence (AI), maar beide heren gaven in een gesmaakte presentatie een overzicht van waar we vandaag staan en welke toepassingen reeds in de praktijk worden gebruikt. Zo monitoren diverse drones de scheepvaart in de haven, en kunnen ze ook ingezet worden voor het detecteren van vervuiling.

AI is als concept niet nieuw, bleek uit de presentatie, maar de vooruitgang die het de laatste tijd heeft doorgemaakt is ongezien. Zo kunnen we vandaag reeds gebruik maken van Chat GPT voor het creëren van teksten, en bestaan er ook AI generators die met de input van enkele zinnen verbazingwekkend echte video’s kunnen creëren. De uitdaging zal zijn dat we de zelflerende AI systemen blijven begrijpen en kunnen uitleggen hoe ze tot bepaalde uitkomsten komen. Het is de taak van de overheid om hiervoor een wetgevend kader te voorzien, iets waar Europa een pioniersrol in speelt.

Maar een nog grotere doorbraak verwacht Erwin Verstraelen van quantum computing. “Dit is van een totaal andere orde en biedt een onvoorstelbare rekenkracht, die elke encryptie binnen de paar seconden kan breken.” Na de speech en de presentaties konden de aanwezigen alle informatie laten bezinken en de eigen inzichten delen bij een deugddoend glas en een lekker hapje.