Stremming kanaal Bossuit-Kortrijk in Moen toont noodzaak opwaardering

Nieuws, Binnenvaart
Koen Heinen
Een eerste proeflading coils bij het Logistiek Centrum Zwevegem langs het kanaal Kortrijk-Bossuit
Een eerste proeflading coils bij het Logistiek Centrum Zwevegem langs het kanaal Kortrijk-Bossuit © De Vlaamse Waterweg

Enkele bedrijven langs het kanaal Bossuit-Kortrijk zijn verontwaardigd over het feit dat ze door werken aan de sluis van Moen enkele weken niet bereikbaar zijn via de binnenvaart. Ze vragen een snelle beslissing over de opwaardering van het kanaal.  

De Vlaamse Waterweg startte vorige week met onderhoudswerken aan de sluis van Moen op het kanaal Bossuit – Kortrijk, dat de Leie met de Schelde verbindt. Daardoor kan er gedurende een paar weken geen enkel schip door de sluis en zijn de betrokken bedrijven niet bereikbaar via de binnenvaart. In een artikel in De Standaard uitten een aantal bedrijven die van het kanaal afhankelijk zijn, hun ongenoegen over de gebrekkige communicatie over de werken. Zo zouden ze maar een paar weken voor de werken ingelicht zijn. De stremming van de sluis zou voor de bedrijven ook voor inkomstenverlies zorgen.

Een van die bedrijven is het Logistiek Centrum Zwevegem (LCZ) dat in de zomer van start ging met de eerste binnenvaarttrafieken en dat nu dus stilvalt door de werken aan de sluis. Volgens Dieter Laebens, eigenaar van Laebens Logistics, die het LCZ samen uitbaat met het Nederlandse HTS Intermodaal, is het kanaal aan de kant van de Leie niet toegankelijk voor grote schepen en is er dus geen alternatief. Hij wijst op het ontwerp voorkeursbesluit van de Vlaamse regering voor een bypass via het doortrekken van het kanaal rond Kortrijk. “Het is nog steeds wachten op een politieke beslissing rond dat voorkeursbesluit”, zegt hij.

Levensader

Matthieu Marisse van Voka West-Vlaanderen noemt het kanaal Bossuit-Kortrijk een levensader die cruciaal is voor de bedrijfszekerheid van de Leie en de Schelde in de regio en om de logistieke flow van de bedrijven te verzekeren. In juni van dit jaar verzocht Voka ook al eens voor een snelle opwaardering van het kanaal naar aanleiding van een defect aan de stuw van Sint-Baafs-Vijve.

Het is een beetje contradictorisch met de ambities om zoveel mogelijk vervoer naar de binnenvaart te halen

“Als daar nog eens iets gebeurt en de stuw ligt er voor maanden uit, dan is er geen alternatief. Als men wil dat de multimodale ontsluiting van de regio toeneemt, moet men ervoor zorgen dat de infrastructuur optimaal is. De opwaardering van het kanaal ligt al sinds 2011 op tafel. Het ontwerp voorkeursbesluit ligt al klaar sinds de zomer van 2021 maar de Vlaamse regering heeft nog steeds geen besluit genomen. Dat is een beetje contradictorisch met de ambities om zoveel mogelijk vervoer naar de binnenvaart te halen. Men kan niet tegelijkertijd gas geven en remmen. Men moet perspectief geven aan de bedrijven en bedrijfszekerheid waarborgen”, zegt Marisse.

Afstandsbediening

Volgens Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg werden verladers en schippers drie weken op voorhand ingelicht over de werken aan de sluis van Moen. “Er vond ook een infomoment plaats met Voka over het waarom van de werken. De sluis vertoont een aantal mankementen die dringend moesten aangepakt worden. De sluis wordt ook voorbereid op afstandsbediening vanaf begin 2024. Tijdens dat infomoment was er een optie om de werken later uit te voeren maar dat is moeilijk omdat in april-mei ook al in Sint-Baafs-Vijve wordt gewerkt. Als waterwegbeheerder proberen we de werken zo kort mogelijk te houden en daarom zetten we meerdere ploegen in. Ondertussen bekijken we hoe we de verladers nog sneller kunnen bereiken”, zegt ze.

Wat het voorkeursbesluit betreft, wijst ze er op dat dit een politieke beslissing is die nog moet worden genomen.