A. Durot: “Privatisering van Havenbedrijf zorgde voor grote ommekeer”

Flowsmagazine, Havens
Julie Desmet
Anthony Durot
Anthony Durot © Boeckmans

Flows bekroonde Anthony Durot in 2022 met de ‘Lifetime Achievement Award’. Durot stond decennialang aan het roer van het Antwerpse scheepsbedrijf Boeckmans. Na een carrière van 51 jaar geniet hij van een welverdiend pensioen. In het recente Flowsmagazine schijnt hij zijn licht over de uitdagingen waar de Antwerpse haven voor staat.

Het vierde generatie familiebedrijf Boeckmans is uitgegroeid tot een vaste waarde in de Antwerpse shipping. Het bedrijf is actief op verschillende niveaus zoals agentuur, logistiek, scheepsbevrachting en rederij. “Op meer dan vijftig jaar tijd is er in de haven van Antwerpen veel veranderd. Toen ik mijn vader in juli 1977 bij Boeckmans vervoegde, vond er een grote verschuiving plaats van het breakbulk- naar het containersegment”, zegt Anthony Durot, oud-bestuurder van Boeckmans. “Om die groeiende containermarkt te kunnen bedienen, verplaatsten de laad- en losoperaties van schepen zich van de Scheldekaaien naar het havengebied achter de sluizen. De eerste grote container-terminals van Antwerpen zoals Hessenatie, Noord Natie en Westerlund rezen uit de grond. Zij waren gevestigd aan het eerste Antwerpse containerdok, het Churchilldok.”

Bruyninckx

De haven van Antwerpen was in de jaren ‘70 nog een gemeentelijk havenbedrijf en had dus geen commerciële belangen. Een doorbraak in de havengroei kwam er volgens Durot met de aanstelling van de gewezen directeur-generaal van het Antwerpse havenbedrijf, Eddy Bruyninckx, in 1992. “Onder zijn leiding werd het havenbedrijf geprivatiseerd. Dat is hem goed gelukt. De hele havengemeenschap heeft daarvan geprofiteerd”, zegt hij. “Zijn bijzondere verdienste is dat hij Antwerpen heeft klaargestoomd voor de huidige containertrafieken.”

Bruyninckx bouwde Antwerpen mee uit tot Europa’s tweede grootste containerhaven. Omdat hij voorrang gaf aan containers, werd het stukgoedsegment ‘stiefmoederlijk’ behandeld. “Dat is spijtig, maar ik neem hem dat niet kwalijk”, zegt Durot. “Hij kreeg geen onbeperkt krediet en moest een keuze maken. Ook de grote stouwers zagen meer toekomst in de containermarkt.”

Lees verder onder de foto. 

Renderbeeld van waterstofaangedreven vrachtschip (5.000 ton) van Boeckmans
Renderbeeld van waterstofaangedreven vrachtschip (5.000 ton) van Boeckmans

Fusie

De haven van Antwerpen bereikte een nieuw hoogtepunt door de fusie met Zeebrugge in april 2022. “Dat is een mooie realisatie die lang op zich heeft laten wachten. Het gedachtegoed in de sector over een fusie was vroeger helemaal anders”, zegt hij. “Buiten Fernand Huts (topman van Katoen Natie, red.), die in zijn boek uit de jaren ‘80 pleitte voor een grote Vlaamse haven, waren er weinig voorstanders van een samenwerking tussen de kusthaven Zeebrugge, Antwerpen en ook Gent. Velen in de sector zagen andere Vlaamse zeehavens als concurrenten, terwijl we complementair zijn. De fusie is een bijzonder goede zaak.”Om de fusiehaven toekomstbestendig en concurrerend te houden, mogen bepaalde zaken niet uit het oog worden verloren. “Antwerpen heeft grote trafieken stukgoed zoals staal, papier, pulp maar ook fruit aan Vlissingen verloren. Dat is te wijten aan een kortere transittijd tussen de zee en de haven, maar ook aan de goedkopere behandelingskosten van goederen”, duidt Durot.

Havenarbeid

Een herorganisatie van de havenarbeid biedt volgens hem kansen. “De kosten kun je reduceren door de werkomstandigheden te moderniseren”, zegt hij. “De vakbonden in Antwerpen houden te veel vast aan tradities. In Zeebrugge of in Vlissingen zijn de werkmethodologieën flexibeler.”

“De maritieme bereikbaarheid van de haven van Antwerpen komt ook vaak in het gedrang omwille van de organisatie van het Loodswezen”, gaat hij verder. “Het Vlaamse loodsenkorps bestaat uit zee-, rivier- en dokloodsen en zou als een geheel moeten werken. Jammer genoeg worden er te veel tradities of ‘heilige kapelletjes’ in stand gehouden. Ook de syndicale instabiliteit moet worden opgelost. Stakingen van de loodsen getuigen van corporatistische reflexen. Het kan niet zijn dat schepen geen beloodsing meer krijgen wanneer loodsen staken.”

Douane

“AEO-gecertificeerde bedrijven (ondernemingen die aan de status van ‘Authorised Economic Operator’ voldoen, worden als betrouwbaar gezien door de douane, red.) zouden nog meer het vertrouwen van de Administratie der Douane en Accijnzen mogen genieten”, aldus Durot. “Ik erken het belang van de douane en besef dat ze een moeilijke job hebben in de strijd tegen de drugscriminaliteit en fraude, maar de samenwerking tussen de verschillende stakeholders in de haven moet worden aangemoedigd. De douane zou minder de weg mogen opgaan van boetes voor administratieve fouten en zich meer moeten richten op de bestrijding van vervalsing. Fraudegevallen gaan onvermijdelijk gepaard met daden die correctioneel worden vervolgd. Dat alle fouten op correctioneel niveau worden behandeld, is onaanvaardbaar en creëert nodeloos drama’s. Dat toont aan dat er werk aan de winkel is voor een hervorming van de reglementen inzake douane.”

Vooruit

Hij benadrukt nogmaals het belang van het verenigingsleven in de logistieke sector. “De beroepsfederaties spelen een belangrijke rol. Het is noodzakelijk om allemaal samen te werken aan een nog sterkere haven. Ik hoop dat er oplossingen komen voor de huidige uitdagingen en dat we vooruit kunnen. Dit kan alleen maar ten goede komen van de nieuwe generaties die in de Antwerpse haven actief zijn”, besluit hij.

A. Durot: “Privatisering van Havenbedrijf zorgde voor grote ommekeer” – Flows

A. Durot: “Privatisering van Havenbedrijf zorgde voor grote ommekeer”

Flowsmagazine, Havens
Julie Desmet
Anthony Durot
Anthony Durot © Boeckmans

Flows bekroonde Anthony Durot in 2022 met de ‘Lifetime Achievement Award’. Durot stond decennialang aan het roer van het Antwerpse scheepsbedrijf Boeckmans. Na een carrière van 51 jaar geniet hij van een welverdiend pensioen. In het recente Flowsmagazine schijnt hij zijn licht over de uitdagingen waar de Antwerpse haven voor staat.

Het vierde generatie familiebedrijf Boeckmans is uitgegroeid tot een vaste waarde in de Antwerpse shipping. Het bedrijf is actief op verschillende niveaus zoals agentuur, logistiek, scheepsbevrachting en rederij. “Op meer dan vijftig jaar tijd is er in de haven van Antwerpen veel veranderd. Toen ik mijn vader in juli 1977 bij Boeckmans vervoegde, vond er een grote verschuiving plaats van het breakbulk- naar het containersegment”, zegt Anthony Durot, oud-bestuurder van Boeckmans. “Om die groeiende containermarkt te kunnen bedienen, verplaatsten de laad- en losoperaties van schepen zich van de Scheldekaaien naar het havengebied achter de sluizen. De eerste grote container-terminals van Antwerpen zoals Hessenatie, Noord Natie en Westerlund rezen uit de grond. Zij waren gevestigd aan het eerste Antwerpse containerdok, het Churchilldok.”

Bruyninckx

De haven van Antwerpen was in de jaren ‘70 nog een gemeentelijk havenbedrijf en had dus geen commerciële belangen. Een doorbraak in de havengroei kwam er volgens Durot met de aanstelling van de gewezen directeur-generaal van het Antwerpse havenbedrijf, Eddy Bruyninckx, in 1992. “Onder zijn leiding werd het havenbedrijf geprivatiseerd. Dat is hem goed gelukt. De hele havengemeenschap heeft daarvan geprofiteerd”, zegt hij. “Zijn bijzondere verdienste is dat hij Antwerpen heeft klaargestoomd voor de huidige containertrafieken.”

Bruyninckx bouwde Antwerpen mee uit tot Europa’s tweede grootste containerhaven. Omdat hij voorrang gaf aan containers, werd het stukgoedsegment ‘stiefmoederlijk’ behandeld. “Dat is spijtig, maar ik neem hem dat niet kwalijk”, zegt Durot. “Hij kreeg geen onbeperkt krediet en moest een keuze maken. Ook de grote stouwers zagen meer toekomst in de containermarkt.”

Lees verder onder de foto. 

Renderbeeld van waterstofaangedreven vrachtschip (5.000 ton) van Boeckmans
Renderbeeld van waterstofaangedreven vrachtschip (5.000 ton) van Boeckmans

Fusie

De haven van Antwerpen bereikte een nieuw hoogtepunt door de fusie met Zeebrugge in april 2022. “Dat is een mooie realisatie die lang op zich heeft laten wachten. Het gedachtegoed in de sector over een fusie was vroeger helemaal anders”, zegt hij. “Buiten Fernand Huts (topman van Katoen Natie, red.), die in zijn boek uit de jaren ‘80 pleitte voor een grote Vlaamse haven, waren er weinig voorstanders van een samenwerking tussen de kusthaven Zeebrugge, Antwerpen en ook Gent. Velen in de sector zagen andere Vlaamse zeehavens als concurrenten, terwijl we complementair zijn. De fusie is een bijzonder goede zaak.”Om de fusiehaven toekomstbestendig en concurrerend te houden, mogen bepaalde zaken niet uit het oog worden verloren. “Antwerpen heeft grote trafieken stukgoed zoals staal, papier, pulp maar ook fruit aan Vlissingen verloren. Dat is te wijten aan een kortere transittijd tussen de zee en de haven, maar ook aan de goedkopere behandelingskosten van goederen”, duidt Durot.

Havenarbeid

Een herorganisatie van de havenarbeid biedt volgens hem kansen. “De kosten kun je reduceren door de werkomstandigheden te moderniseren”, zegt hij. “De vakbonden in Antwerpen houden te veel vast aan tradities. In Zeebrugge of in Vlissingen zijn de werkmethodologieën flexibeler.”

“De maritieme bereikbaarheid van de haven van Antwerpen komt ook vaak in het gedrang omwille van de organisatie van het Loodswezen”, gaat hij verder. “Het Vlaamse loodsenkorps bestaat uit zee-, rivier- en dokloodsen en zou als een geheel moeten werken. Jammer genoeg worden er te veel tradities of ‘heilige kapelletjes’ in stand gehouden. Ook de syndicale instabiliteit moet worden opgelost. Stakingen van de loodsen getuigen van corporatistische reflexen. Het kan niet zijn dat schepen geen beloodsing meer krijgen wanneer loodsen staken.”

Douane

“AEO-gecertificeerde bedrijven (ondernemingen die aan de status van ‘Authorised Economic Operator’ voldoen, worden als betrouwbaar gezien door de douane, red.) zouden nog meer het vertrouwen van de Administratie der Douane en Accijnzen mogen genieten”, aldus Durot. “Ik erken het belang van de douane en besef dat ze een moeilijke job hebben in de strijd tegen de drugscriminaliteit en fraude, maar de samenwerking tussen de verschillende stakeholders in de haven moet worden aangemoedigd. De douane zou minder de weg mogen opgaan van boetes voor administratieve fouten en zich meer moeten richten op de bestrijding van vervalsing. Fraudegevallen gaan onvermijdelijk gepaard met daden die correctioneel worden vervolgd. Dat alle fouten op correctioneel niveau worden behandeld, is onaanvaardbaar en creëert nodeloos drama’s. Dat toont aan dat er werk aan de winkel is voor een hervorming van de reglementen inzake douane.”

Vooruit

Hij benadrukt nogmaals het belang van het verenigingsleven in de logistieke sector. “De beroepsfederaties spelen een belangrijke rol. Het is noodzakelijk om allemaal samen te werken aan een nog sterkere haven. Ik hoop dat er oplossingen komen voor de huidige uitdagingen en dat we vooruit kunnen. Dit kan alleen maar ten goede komen van de nieuwe generaties die in de Antwerpse haven actief zijn”, besluit hij.