dossier

Kilometerheffing

22 May 2015
Voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton geldt in BelgIë een kilometerheffing. Het tolwegennet en de geldende tarieven zijn bepaald door de drie Belgische Gewesten (het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest). De heffing blijft onderwerp van debat. Zowel de beperking van de heffing tot zwaardere vrachtwagens als het gebruik van de geïnde bijdragen.
Vrachtwagens op snelweg

Alle artikels in dit dossier