Waalse binnenvaartverenigingen bundelen krachten

Nieuws, Binnenvaart
Koen Heinen
Waalse binnenvaart
Waalse binnenvaart © SPW (Service Public de Wallonie)

De Waalse binnenvaartorganisaties Notre Droit/Ons Recht en de Association des Maîtres-Bateliers des régions de Liège, Limbourg, Namur et Charleroi (AMB) werken nu samen. Ze doen dat binnen de Fédération de la Batellerie Wallonne (FBW).

Met de FBW als overkoepelend orgaan mikken beide organisaties op een gemeenschappelijke vertegenwoordiging van het beroep in Wallonië. Ze behouden beide hun eigenheid en blijven bevoegd voor het verdedigen van de belangen van hun respectieve leden bij de bevoegde autoriteiten en actoren in de binnenvaartsector.

Centraal contactpunt

De FBW zal in eerste instantie fungeren als centraal contactpunt in Wallonië voor zowel de binnenvaartondernemers als voor overleg met de politieke instellingen en administraties zoals de Service Public de Wallonie en andere institutionele instellingen. Die centralisering moet voor concrete dossiers zorgen en een bilateraal constructief debat rond duurzame oplossingen voor de binnenvaartondernemers.

Een van de cruciale acties van de nieuwe federatie zal zich toespitsen op het sensibiliseren van jongeren voor het beroep. Andere prioriteiten zijn onder meer: beroepskwalificaties, technische voorschriften, onderhoud, beheer, investeringen, steunplannen, vaarreglementen en afvalbeheer.

Belgisch binnenvaartlandschap

Met de oprichting van FBW beschikt België nu over drie overkoepelende binnenvaartorganisaties. In Vlaanderen is er het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV), dat in 2012 werd opgericht. Leden zijn Aequitas (sociaal-rechterlijke zaken), de Algemene Schippersbond, Bond Eigen Schippers, CITBO (tankvaart), ICBO (containervaart), Ons Recht, de Unie der Continentale Vaart (UCV), de Vereniging van Belgische Reders der Rijn- en Binnenvaart (VBR) en de commissie Binnenvaart van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Ook die leden behouden hun eigenheid.

Naast de Waalse en Vlaamse overkoepelende organisaties is er nog de Federatie Belgische Binnenvaart (FBB), een nationaal overkoepelende organisatie. Die werd in 2006 opgericht en onderging in 2015 een grondige statutenwijziging. In 2018 kreeg de FBB een toelage van het Instituut voor Transport over de binnenwateren (ITB) om de slagkracht te verhogen.

ITB zelf fungeert als een wetenschappelijke studiedienst die ten dienste staat van de Belgische binnenvaartsector. Die organisatie onderzoekt de problematiek van de sector en tracht valabele oplossingen uit te werken. Het instituut treedt niet alleen op als verdediger van de belangen van de sector maar ook als promotor van het vervoer over de binnenwateren.

België telt in tegenstelling tot Nederland dus heel wat overkoepelende organisaties. In Nederland kwam het eerder dit jaar tot een fusie tussen BLN-Schuttevaer en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) tot Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). De Nederlandse organisaties zijn ledenorganisaties, terwijl het in Vlaanderen meer gaat om beroepsorganisaties, zoals tankvaart, containervaart, kleine schepen, enzovoort.