Portilog beantwoordt succes vloeibare bulksegment met opleiding

Interview, Varia
Julie Desmet
Evy Onghena en Marjolein Konings van Port of Antwerp-Bruges
Evy Onghena en Marjolein Konings van Port of Antwerp-Bruges © Julie Desmet

De overslag van vloeibare bulk in Port of Antwerp-Bruges groeide in 2022 met maar liefst 10%. Portilog zet daar volop op in met de opleiding ‘De reis van liquid bulk’. “Vloeibare bulk speelt een steeds grotere rol in het licht van de energietransitie”, klinkt het.

Portilog – het vormingscentrum van en voor de havengebonden en logistieke sector in Antwerpen – lanceerde op 1 maart 2023 de opleiding ‘De reis van liquid bulk’, die sinds 2019 voor de tweede keer van start is gegaan. Het is een multidisciplinaire opleiding die inzicht geeft in de volledige supplychain van vloeibare massagoederen, van productie tot transport naar de eindklant. Ze werd ontwikkeld in samenwerking met Port of Antwerp-Bruges. Ook dit jaar waren alle beschikbare plaatsjes al snel volzet.

Opmars

De trafiek van liquid bulkgoederen zoals vloeibare en gasvormige chemicaliën, brandstoffen en derivaten kende de voorbije jaren een opmars. Dit dankzij de investeringen in het havengebied en de sterke inbreng van de logistieke sector. Een groeiend milieubesef en strengere normen hebben wereldwijd een groot effect gehad op de marktwerking, in het bijzonder op die van de bulksector.

Onderbelicht

“In tegenstelling tot de containermarkt, is de logistieke keten van het vloeibare bulksegment minder tastbaar. Veel van de liquid bulkstromen gaan bijvoorbeeld door pijpleidingen. Het belang van deze industrie voor onze havens en economie is onderbelicht”, vertelt Evy Onghena, market intelligence advisor bij Port of Antwerp-Bruges. “We leven in een volatiele wereld met tal van crisissen de laatste jaren, en toch zien we dat het transport van liquid bulk, met uitzondering van de energiecrisis voor de chemische sector, daar geen negatieve impact van ondervindt. De liquid bulk-business slaagt er telkens in om bepaalde uitdagingen te vertalen in opportuniteiten. Het coronajaar 2021 was het beste jaar ooit voor de overslag van chemische producten in Antwerpen.”

Helikopterblik

Toen Onghena van start ging bij Port of Antwerp-Bruges in 2019, volgde ze ook zelf de opleiding ‘De reis van liquid bulk’. “Het was voor mij een fantastische introductie omdat de opleiding de sector en de spelers die hierin actief zijn, heel goed toelicht”, zegt ze. “Vandaag geef ik zelf ook les en benadrukken we hoe belangrijk het vloeibare bulksegment is voor de havens van Antwerpen en Zeebrugge, welke deelsegmenten er bestaan en wat de kansen en uitdagingen zijn in de toekomst.”

Energietransitie

Het vloeibare bulksegment speelt een steeds grotere rol in het licht van de energietransitie en duurzaamheid. “Liquid bulk zal altijd een grote rol blijven spelen. Zo maakt het transport van fossiele brandstoffen stilaan plaats voor groene brandstoffen zoals waterstof, ammoniak en methanol”, vertelt Marjolein Konings, keyaccountmanager Maritime Business – Tankers bij Port of Antwerp-Bruges. “Het belang ervan zal alleen maar toenemen omwille van de energietransitie waar we nu volop op inzetten. Er staan ook heel wat investeringen, zoals de bouw van de nieuwe ethaankraker van INEOS en de nieuwe invulling van de voormalige Gunvor-site op til, wat nieuwe stromen zal creëren. Het is nu meer dan ooit belangrijk om kennis van zaken te hebben.”

Oekraïnecrisis

De Oekraïnecrisis heeft ertoe geleid dat Europa veel meer een beroep moet doen op alternatieven. “Dat maakte dat er een ‘boom’ is ontstaan in het transport van lng in 2022 en die tendens zal zich zeker voortzetten in 2023. De infrastructuur in Zeebrugge is niet alleen kritisch voor België, maar voor heel Europa”, vertelt Konings.

Trading

“Onze rol als havenplatform binnen het trading-segment is zeker niet te onderschatten”, gaat ze verder. “We beschikken over heel wat fysieke tankopslag en staan ons mannetje in het ARA-gebied (Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen). Op het vlak van prijszetting is het ARA-gebied internationaal een zeer bepalende markt. Het havenplatform Antwerpen is qua volume kleiner dan Rotterdam, maar zeker niet minder belangrijk.”

Zeebrugge

De vloeibare bulk groeide in Port of Antwerp-Bruges van 82,4 naar 90,6 miljoen ton (+10%) in 2022. Hierin springt de toename van vloeibaar aardgas of lng bij Fluxys in Zeebrugge in het oog met +61,3%, als alternatief voor Russisch aardgas voor onder meer de Duitse samenleving en industrie. Daarnaast groeien lpg (+30%), benzine (+7%), diesel/stookolie (+9,9%) en nafta (+7,5%).

Competitiviteit

“De haven van Antwerpen heeft de grootste chemische cluster van Europa. Dit zorgt ervoor dat de behandeling van vloeibare lading meer verankerd is, wat een grote troef is. De trafiek zal zich minder snel verplaatsen”, meldt Onghena. “Daarbij is het belangrijk dat de competitiviteit van de Europese industrie gewaarborgd blijft. We moeten in de energietransitie een rol kunnen blijven spelen.”

Portilog beantwoordt succes vloeibare bulksegment met opleiding – Flows

Portilog beantwoordt succes vloeibare bulksegment met opleiding

Interview, Varia
Julie Desmet
Evy Onghena en Marjolein Konings van Port of Antwerp-Bruges
Evy Onghena en Marjolein Konings van Port of Antwerp-Bruges © Julie Desmet

De overslag van vloeibare bulk in Port of Antwerp-Bruges groeide in 2022 met maar liefst 10%. Portilog zet daar volop op in met de opleiding ‘De reis van liquid bulk’. “Vloeibare bulk speelt een steeds grotere rol in het licht van de energietransitie”, klinkt het.

Portilog – het vormingscentrum van en voor de havengebonden en logistieke sector in Antwerpen – lanceerde op 1 maart 2023 de opleiding ‘De reis van liquid bulk’, die sinds 2019 voor de tweede keer van start is gegaan. Het is een multidisciplinaire opleiding die inzicht geeft in de volledige supplychain van vloeibare massagoederen, van productie tot transport naar de eindklant. Ze werd ontwikkeld in samenwerking met Port of Antwerp-Bruges. Ook dit jaar waren alle beschikbare plaatsjes al snel volzet.

Opmars

De trafiek van liquid bulkgoederen zoals vloeibare en gasvormige chemicaliën, brandstoffen en derivaten kende de voorbije jaren een opmars. Dit dankzij de investeringen in het havengebied en de sterke inbreng van de logistieke sector. Een groeiend milieubesef en strengere normen hebben wereldwijd een groot effect gehad op de marktwerking, in het bijzonder op die van de bulksector.

Onderbelicht

“In tegenstelling tot de containermarkt, is de logistieke keten van het vloeibare bulksegment minder tastbaar. Veel van de liquid bulkstromen gaan bijvoorbeeld door pijpleidingen. Het belang van deze industrie voor onze havens en economie is onderbelicht”, vertelt Evy Onghena, market intelligence advisor bij Port of Antwerp-Bruges. “We leven in een volatiele wereld met tal van crisissen de laatste jaren, en toch zien we dat het transport van liquid bulk, met uitzondering van de energiecrisis voor de chemische sector, daar geen negatieve impact van ondervindt. De liquid bulk-business slaagt er telkens in om bepaalde uitdagingen te vertalen in opportuniteiten. Het coronajaar 2021 was het beste jaar ooit voor de overslag van chemische producten in Antwerpen.”

Helikopterblik

Toen Onghena van start ging bij Port of Antwerp-Bruges in 2019, volgde ze ook zelf de opleiding ‘De reis van liquid bulk’. “Het was voor mij een fantastische introductie omdat de opleiding de sector en de spelers die hierin actief zijn, heel goed toelicht”, zegt ze. “Vandaag geef ik zelf ook les en benadrukken we hoe belangrijk het vloeibare bulksegment is voor de havens van Antwerpen en Zeebrugge, welke deelsegmenten er bestaan en wat de kansen en uitdagingen zijn in de toekomst.”

Energietransitie

Het vloeibare bulksegment speelt een steeds grotere rol in het licht van de energietransitie en duurzaamheid. “Liquid bulk zal altijd een grote rol blijven spelen. Zo maakt het transport van fossiele brandstoffen stilaan plaats voor groene brandstoffen zoals waterstof, ammoniak en methanol”, vertelt Marjolein Konings, keyaccountmanager Maritime Business – Tankers bij Port of Antwerp-Bruges. “Het belang ervan zal alleen maar toenemen omwille van de energietransitie waar we nu volop op inzetten. Er staan ook heel wat investeringen, zoals de bouw van de nieuwe ethaankraker van INEOS en de nieuwe invulling van de voormalige Gunvor-site op til, wat nieuwe stromen zal creëren. Het is nu meer dan ooit belangrijk om kennis van zaken te hebben.”

Oekraïnecrisis

De Oekraïnecrisis heeft ertoe geleid dat Europa veel meer een beroep moet doen op alternatieven. “Dat maakte dat er een ‘boom’ is ontstaan in het transport van lng in 2022 en die tendens zal zich zeker voortzetten in 2023. De infrastructuur in Zeebrugge is niet alleen kritisch voor België, maar voor heel Europa”, vertelt Konings.

Trading

“Onze rol als havenplatform binnen het trading-segment is zeker niet te onderschatten”, gaat ze verder. “We beschikken over heel wat fysieke tankopslag en staan ons mannetje in het ARA-gebied (Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen). Op het vlak van prijszetting is het ARA-gebied internationaal een zeer bepalende markt. Het havenplatform Antwerpen is qua volume kleiner dan Rotterdam, maar zeker niet minder belangrijk.”

Zeebrugge

De vloeibare bulk groeide in Port of Antwerp-Bruges van 82,4 naar 90,6 miljoen ton (+10%) in 2022. Hierin springt de toename van vloeibaar aardgas of lng bij Fluxys in Zeebrugge in het oog met +61,3%, als alternatief voor Russisch aardgas voor onder meer de Duitse samenleving en industrie. Daarnaast groeien lpg (+30%), benzine (+7%), diesel/stookolie (+9,9%) en nafta (+7,5%).

Competitiviteit

“De haven van Antwerpen heeft de grootste chemische cluster van Europa. Dit zorgt ervoor dat de behandeling van vloeibare lading meer verankerd is, wat een grote troef is. De trafiek zal zich minder snel verplaatsen”, meldt Onghena. “Daarbij is het belangrijk dat de competitiviteit van de Europese industrie gewaarborgd blijft. We moeten in de energietransitie een rol kunnen blijven spelen.”