Belgisch wegvervoer krijgt klappen op internationale transportmarkt

Nieuws, Transport
Yannick De Spiegeleir
Bord LKW-Maut
Bord LKW-Maut

Het aantal afgelegde kilometers op Duitse tolwegen is door een economische recessie in de eerste jaarhelft gekrompen met 3,6%. De Belgische transporteurs scoren beduidend slechter dan hun Europese collega’s met een terugval van 6,3%.

De Duitse economie zit officieel in een recessie en dat laat zich voelen in de nieuwste cijfers van BAG (Bundesamt für Guterverkehr). In het eerste semester van 2023 werden er vergeleken met dezelfde periode verleden jaar, 3,6% minder kilometers afgelegd op het Mautwegennet. Enkel in het prille begin van de coronacrisis werd er een grotere krimp geregistreerd.

Een zoveelste illustratie van het feit dat onze transporteurs op het internationaal strijdtoneel in de hoek zitten waar de klappen vallen

“Verontrustend, maar niet echt verrassend, is dat de Belgische transporteurs beduidend slechter scoren dan hun Europese collega’s. Het aantal door Belgische vrachtwagens afgelegde Mautkilometers zakte met 6,3%. Een zoveelste illustratie van het feit dat onze transporteurs op het internationaal strijdtoneel in de hoek zitten waar de klappen vallen”, zegt Philippe Degraef, directeur van transportfederatie Febetra, na een analyse van de cijfers. “Wanneer opdrachtgevers volop focussen op de prijs in plaats van op kwaliteit, dienstverlening of duurzaamheid – zoals dat in de huidige economische context opnieuw het geval is – moeten onze transporteurs noodgedwongen het onderspit delven voor de goedkopere, buitenlandse concurrenten.”

Meer dan gehalveerd

Het verlies van terrein in internationaal vervoer is helaas niet nieuw voor het Belgische wegvervoer. “Op 16 jaar tijd is het aantal door Belgische vrachtwagens afgelegde kilometers op de Duitse tolwegen meer dan gehalveerd (-53%), niettegenstaande het feit dat het tolplichtig wegennet in die periode met 39.000 kilometers uitgebreid werd”, aldus Degraef.

Eind dit jaar, wellicht op 1 december 2023, wil Duitsland overigens zijn tarieven voor de tolheffing voor wegvervoer, de zogenaamde LKW-Maut, fors optrekken. De extra middelen wil de Duitse regering inzetten om extra spoorprojecten te financieren. “Wat de weerslag hiervan zal zijn op de krachtverhoudingen op de internationale transportmarkt, moet nog blijken. Wel is het zo dat de Mautkilometers als kostenpost zwaarder doorweegt voor Oost-Europese vervoerders omdat bij hen de loonkost lager ligt en dus is de impact van stijgingen bij andere parameters die de transportprijs bepalen groter”, weet Degraef.

Belgisch wegvervoer krijgt klappen op internationale transportmarkt – Flows

Belgisch wegvervoer krijgt klappen op internationale transportmarkt

Nieuws, Wegtransport
Yannick De Spiegeleir
Bord LKW-Maut
Bord LKW-Maut © ProMedia

Het aantal afgelegde kilometers op Duitse tolwegen is door een economische recessie in de eerste jaarhelft gekrompen met 3,6%. De Belgische transporteurs scoren beduidend slechter dan hun Europese collega’s met een terugval van 6,3%.

De Duitse economie zit officieel in een recessie en dat laat zich voelen in de nieuwste cijfers van BAG (Bundesamt für Guterverkehr). In het eerste semester van 2023 werden er vergeleken met dezelfde periode verleden jaar, 3,6% minder kilometers afgelegd op het Mautwegennet. Enkel in het prille begin van de coronacrisis werd er een grotere krimp geregistreerd.

Een zoveelste illustratie van het feit dat onze transporteurs op het internationaal strijdtoneel in de hoek zitten waar de klappen vallen

“Verontrustend, maar niet echt verrassend, is dat de Belgische transporteurs beduidend slechter scoren dan hun Europese collega’s. Het aantal door Belgische vrachtwagens afgelegde Mautkilometers zakte met 6,3%. Een zoveelste illustratie van het feit dat onze transporteurs op het internationaal strijdtoneel in de hoek zitten waar de klappen vallen”, zegt Philippe Degraef, directeur van transportfederatie Febetra, na een analyse van de cijfers. “Wanneer opdrachtgevers volop focussen op de prijs in plaats van op kwaliteit, dienstverlening of duurzaamheid – zoals dat in de huidige economische context opnieuw het geval is – moeten onze transporteurs noodgedwongen het onderspit delven voor de goedkopere, buitenlandse concurrenten.”

Meer dan gehalveerd

Het verlies van terrein in internationaal vervoer is helaas niet nieuw voor het Belgische wegvervoer. “Op 16 jaar tijd is het aantal door Belgische vrachtwagens afgelegde kilometers op de Duitse tolwegen meer dan gehalveerd (-53%), niettegenstaande het feit dat het tolplichtig wegennet in die periode met 39.000 kilometers uitgebreid werd”, aldus Degraef.

Eind dit jaar, wellicht op 1 december 2023, wil Duitsland overigens zijn tarieven voor de tolheffing voor wegvervoer, de zogenaamde LKW-Maut, fors optrekken. De extra middelen wil de Duitse regering inzetten om extra spoorprojecten te financieren. “Wat de weerslag hiervan zal zijn op de krachtverhoudingen op de internationale transportmarkt, moet nog blijken. Wel is het zo dat de Mautkilometers als kostenpost zwaarder doorweegt voor Oost-Europese vervoerders omdat bij hen de loonkost lager ligt en dus is de impact van stijgingen bij andere parameters die de transportprijs bepalen groter”, weet Degraef.