Straatsburgbrug: vanaf 28 mei dubbelrichtingsverkeer over 1 brughelft

Nieuws, Transport
Michiel Leen
Verkeerssituatie op Straatsburgbrug vanaf 28 mei
Verkeerssituatie op Straatsburgbrug vanaf 28 mei © Agentschap Wegen en Verkeer

Met grote wegenwerken aan de noordzijde van de stad Antwerpen in het verschiet, beslist het Agentschap Wegen en Verkeer de Straatsburgbrug opnieuw open te stellen voor verkeer in twee richtingen. De juridische strijd over de schade aan de brug loopt.

Op de Straatsburgbrug (N101) in het noorden van Antwerpen zal vanaf morgen vrijdag 28 mei opnieuw dubbelrichtingsverkeer mogelijk zijn. Het verkeer rijdt dan in beide richtingen over telkens één rijstrook op de brughelft richting het Havenhuis, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. De beschadigde brughelft blijft afgesloten in afwachting van de nodige herstellingswerken. De aanbestedingsprocedure voor het herstel van de brug wordt intussen volop voorbereid.

Begin dit jaar werd een ernstige verzakking vastgesteld op de Straatsburgbrug in noordelijke richting. Daarop werd de brughelft staduitwaarts afgesloten. Verkeer richting Luchtbal volgt sindsdien een omleiding via de Londenstraat of via de Noordkasteelbrug en de Noorderlaan. 

Wegenwerken in de buurt

“Omdat er de komende maanden verschillende werkzaamheden gepland zijn in de ruime omgeving (waaronder de heraanleg van het kruispunt Noorderlaan – Oosterweelsteenweg en voorbereidende nutswerken voor de Oosterweelverbinding langs de Groenendaallaan), zal dubbelrichtingsverkeer op de Straatsburgbrug aangewezen zijn om de hinder te beperken”, zegt Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters. “Daarnaast zal dat ook de bereikbaarheid van de bedrijven op het Mexico-eiland verbeteren. De huidige verkeerssituatie wordt daarom vanaf vrijdag 28 mei aangepast. Gemotoriseerd verkeer kan in beide richtingen over telkens één rijstrook rijden op de brughelft richting het Havenhuis.”

Rechts-in-rechts-uit

De aanpassingen zullen evenwel een impact hebben op de lokale verkeersafwikkeling aan het kruispunt met de Mexicostraat en de Merantistraat. Om dubbelrichtingsverkeer mogelijk te maken, moet de middenberm van het kruispunt worden dichtgezet. Verkeer van en naar de Mexicostraat en de Merantistraat functioneert dan volgens het principe ‘rechts-in-rechts-uit’. Voor fietsers wijzigt er niets. Zij kunnen in beide richtingen over de brug blijven passeren.

Juridische procedure loopt

Over de oorzaak van de ernstige verzakking bestaat nog geen duidelijkheid. Vermoedelijk ligt een uitspoeling van grond onder het wegdek aan de oorzaak van de schade. Naar de aansprakelijkheid loopt een juridische procedure. Uit onderzoek is alvast gebleken dat het wegdek ter hoogte van de verzakking tot op de fundering vernieuwd zal moeten worden. Daarnaast is de impact van de verzakking op het talud van de brug nog een vraagteken. De afdeling Geotechniek van de Vlaamse overheid voert hier nog bijkomend onderzoek naar. Wegen en Verkeer verwacht het bestek voor de opdracht tot definitief herstel van de brug op relatief korte termijn in de markt te kunnen plaatsen. De werken zullen ten vroegste na het bouwverlof kunnen starten. Het verloop van de werken is hier te volgen. 

Michiel Leen