Beroepsfederaties vervoerders: “Handen af van professionele diesel”

Nieuws, Transport
Yannick De Spiegeleir
Trucks in file - Ring Antwerpen
Trucks in file – Ring Antwerpen © Bart Timperman

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) en Febetra dringen bij federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aan op het behoud van professionele diesel. “Er zijn momenteel geen volwaardige alternatieven voor dieseltrucks”, luidt het.

Dankzij de fiscale gunstmaatregel van de professionele diesel kunnen wegvervoerders 24 eurocent per liter terugvorderen van de accijnzen op diesel. Een afschaffing of afbouw zou een flinke streep door de rekening betekenen voor de sector met de nodige gevolgen voor de financiële huishouding.

Waar in het vorige regeerakkoord nog duidelijk gestipuleerd stond dat er niet zou getornd worden aan de gunstmaatregel, sprak de huidige regeringsploeg zich niet uit over professionele diesel. Er wordt in het huidige regeerakkoord niets vermeld over het behoud, noch over een afschaffing of afbouw. Wel spreekt de federale regering de ambitie uit om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en dat verontrust de beroepsfederaties. In Frankrijk maakte de regering al een wetsvoorstel wereldkundig waaruit blijkt dat ze de professionele diesel wil afschaffen in de periode tussen 2023 en 2030.

Geen alternatieven

Tijdens een overleg met minister Van Peteghem benadrukten zowel Febetra als TLV het belang van het behoud van professionele diesel. “Er zijn momenteel geen echte, volwaardige alternatieven op de markt voor dieselvrachtwagens, noch op technisch, noch op operationeel en vooral niet op economisch vlak”, stelt Febetradirecteur Philippe Degraef. “Er zijn vorig jaar amper drie elektrische trekkers verkocht. Elektrische trucks zijn momenteel nagenoeg alleen geschikt voor stadsdistributie. Bovendien ligt de kostprijs van een elektrische truck makkelijk vier tot vijf keer hoger dan een variant die op diesel rijdt. Weinig klanten zijn bereid om de meerkost te betalen aan vervoerders. Onze boodschap is duidelijk: handen af van professionele diesel, want zonder dreigt het kostenplaatje voor vervoerders met gemiddeld 4% te stijgen.”

Stijging kostprijs wegvervoer

Bij Transport en Logistiek Vlaanderen klinkt dezelfde boodschap. “Er is momenteel geen valabel alternatief voor diesel voorhanden. Nagenoeg 100% van de trucks op de weg rijdt op diesel. De impact zou gigantisch zijn als professionele diesel wordt afgebouwd of afgeschaft”, schetst TLV-directeur Lode Verkinderen. “Brandstof maakt een kwart uit van het totale kostenplaatje van vervoerders. Zonder professionele diesel zal de kost van wegvervoer onvermijdelijk stijgen. De boodschap voor de regering is duidelijk: als ze wil decarboniseren, moet dat financieel ondersteund worden.”

Yannick De Spiegeleir