Uitrol kilometerheffing start op 1 oktober 2015

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Dat heeft Rudolf Pospischil, algemeen directeur van Satellic aan Flows uitgelegd.

Zoals geweten is Satellic de private partner die door Viapass (dus de drie gewesten) is aangesteld om het DBFMO-contract voor de heffing uit te voeren. DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain and Operate. “Wij financieren de uitbouw van het hele systeem tot voor de startdatum van de heffing”, aldus Pospischil die echter niet wou uitweiden over de regeling die er getroffen is indien de startdatum zou worden doorgeschoven. Bijvoorbeeld indien het beslissingsproces door de gewesten vertraging zou oplopen. “Wij gaan ervan uit dat de datum van 1 april 2016 is en blijft”, voegde hij er nog aan toe.

Rolverdeling

De algemeen directeur schetste tevens voor alle duidelijkheid de rolverdeling. Het interregionaal agentschap Viapass is door de drie gewesten aangesteld om het DBFMO-contract met Satellic te ondertekenen, na een openbare aanbesteding. En in een later stadium met eventuele andere service providers. Viapass zal tevens fungeren als een ‘environment manager’ tussen de verschillende service providers. Satellic voert het DBFMO-contract uit en bouwt de infrastructuur uit voor de handhaving en de drie gewesten staan in voor de bepaling van de tarieven, het netwerk en de handhaving zelf. Dat laatse behelst onder andere het staande houden van voertuigen en het uitschrijven van boetes.

Ze zullen ook de contractuele en technische specificaties uitschrijven voor de andere service providers via een ‘EETS Domain Statement’. Dit moet zoals eerder gemeld nog gebeuren, wat voor wrevel zorgt bij de buitenlandse tolheffingsbedrijven. Hun koepelorganisatie AETIS heeft haar beklag hierover geuit bij de Europese Commissie.

Joint venture 

Satellic is een joint venture tussen Deutsche Telekom-dochter T-Systems en de Oostenrijkse bouwgroep Strabag. Die beschikt over een dochterbedrijf Efkon dat is gespecialiseerd in handhavingssystemen. T-Systems opereert met het moederbedrijf ook via Toll Collect de LKW-Maut in Duitsland. 

De directieraad bestaat uit CEO Rudolf Pospischil van Deutsche Telekom, CFO Kamil Potrzuski van Strabag en CTO Thomas Pferr, afgevaardigd door T-Systems. Daarnaast is Oliver Sachs belast met de implementatie van het project. Satellic heeft zijn zetel in Diegem.

Uitrolplanning

Vanaf zes maanden voor de ‘go live’ – op 1 oktober 2015 dus – zullen de eigenaars hun vrachtwagen kunnen beginnen registreren. Dan start ook de aflevering van de OBU’s. De registratie en aflevering zal via de Satellic-website of via de servicepunten in België en het buitenland gebeuren. “Ons doel is een hoge graad van ‘early adopters’ te bereiken”, aldus Pospischil.

De logistiek van de OBU’s met de opslag en distributie, zal uitgevoerd worden door Arvato Belgium met zetel in Zaventem. Dit in België vrij onbekende bedrijf is een onderdeel van de Bertelsmann-groep en is gespecialiseerd in digitale marketing, financiële diensten, IT en supply chain management.

Op 1 oktober wordt tevens het callcenter van Satellic operationeel. Het zal in vier talen actief zijn: Nederlands, Frans, Duits en Engels. Het moet vragen van gebruikers beantwoorden, de klachten behandelen en zorgen voor support. Bijvoorbeeld voor de transfer van een OBU naar een nieuwe nummerplaat. In een eerste fase zal het tijdens de kantooruren bereikbaar zijn, vanaf 1 april 2016 is dat 24/7.

Eveneens op 1 oktober worden de servicepunten actief, waar gebruikers die niet via het internet registreren, zich kunnen inschrijven en hun OBU in ontvangst kunnen nemen. “In het buitenland zullen er 130 servicepunten zijn, waarvan twaalf dicht bij de grens op inkomende snelwegen. In Frankrijk bijvoorbeeld zullen dat er 29 zijn, waarvan vier op de grensoverschrijdende snelwegen”, legde Pospischil uit.

Daar zullen automaten staan voor de registratie aan de hand van de documenten van het voertuig, de betaling, de ophaling, de inruiling en de teruggave van de OBU’s. Het hele proces zou slechts tien minuten in beslag nemen. Volgens Pospischil bestaat effectief het risico dat in de aanvangsperiode de automaten niet zullen volstaan, en zullen er ook mensen paraat staan om dat op te vangen.

Betaling

Bij de registratie zal eerst een waarborg moeten betaald worden. Die zal tussen de 130 en de 150 euro bedragen, dat is nog niet beslist. Die wordt terugbetaald bij inlevering van de OBU. Voor frequente gebruikers die de OBU niet telkens inleveren, komt dat dus eigenlijk op een aanschaf neer.

De betaling van de tol zelf gebeurt vooraf zoals met de oplaadkaart van een GSM, of achteraf. De digitale factuur zal uit vier delen bestaan. Een ‘cover’-brief en één factuur per regio. Een factuur op papier is tegen betaling eveneens mogelijk.

Zoals geweten zal de plaatsbepaling van de voertuigen per satelliet gebeuren en het doorseinen van de gereden kilometers per GPRS (GSM). Daar dienen de OBU’s voor. De facturen worden door Satellic naar de gebruikers gestuurd en de gegevens naar Viapass die de betaling zal ontvangen.

OBU’s

In tegenstelling tot veel andere systemen in het buitenland, kunnen de OBU’s niet ingebouwd worden. “Het voordeel is dat het voertuig niet naar een montageplaats moet en dat er dus geen tijd wordt verloren”, zegt Pospischil. De OBU is ‘plug & play’. De elektrische voeding gebeurt via de sigarettenaansteker en de OBU wordt door de gebruiker zelf op de voorruit aangebracht. Eventuele updates van de kaarten, de tarieven, de software, enz. gebeuren automatisch via GPRS.

“Indien de chauffeur zijn elektrische plug nodig heeft om bijvoorbeeld een telefoon op te laden, neemt een batterij in de OBU het over”, vertelt de CEO van Satellic nog.

Handhaving

De handhaving zal op drie manieren gebeuren. De eerste is via portieken met detectiematerieel en camera’s. Waar ze komen wou Pospischil niet zeggen, omdat anders het ontradend effect vermindert. “Momenteel zijn er al veertien in aanbouw. Eén in Oostkamp nabij Brugge is al volledig klaar en één in Nieuwpoort wordt nu gebruikt voor live tests”, kon hij wel kwijt.

Ook komen er ‘flexibele’ controlepunten met detectieapparaten die verplaatst kunnen worden, en mobiele controlewagens. In die wagens zal de apparatuur door Efkon ter beschikking gesteld worden van de handhavers van de gewesten. Deze drie systemen zullen in verbinding staan met een ‘compliance center’ dat op basis van data uit het rijksregister, de kruispuntbank van de ondernemingen en de DIV de eventuele boetes zal uitschrijven en de status van de boetes zal opvolgen volgens de drie regionale systemen.

Testrit

Flows kon een rit maken met een voertuig uitgerust met een test-OBU. Hiermee wou Satellic bewijzen dat de technologie al goed op punt staat. Uit die rit is inderdaad gebleken dat de positionering bijzonder nauwkeurig is en dat het overschakelen van één tariefsysteem naar een ander vlot en precies verloopt. Dat zal vooral in Brussel van belang zijn, vermits een ander tarief zal gelden op de snelwegen, de gewestwegen en de gemeentelijke wegen.