PKW-Maut gaat nu naar Europa

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

De ‘PKW-Maut’ was al door de Bundestag goedgekeurd. In de Bundesrat werden echter meer moeilijkheden verwacht, omdat daarin de vertegenwoordiging van de zestien deelstaatregeringen zetelen en die ‘rood-groen’ wordt gedomineerd. Drie ‘länder’ hadden zich immers zeer kritisch uitgesproken over het initiatief. Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Baden-Württemberg, die aan de grens gelegen zijn, verzen voor de lokale economie als de buitenlandse automobilisten op de Duitse wegen moeten betalen.

De Maut – die ‘in de loop van 2016’ wordt ingevoerd – zal voor de Duitsers gelden op alle snelwegen en Bundesstrassen. De buitenlanders zullen enkel op de snelwegen autotol moeten betalen. De Maut wordt wel een vignet en geen kilometerheffing. De Duitsers zullen per jaar moeten betalen, gemiddeld 74 euro, afhankelijk van de Euro-norm en de grootte van de wagen of bestelwagen. Ze krijgen de taks wel terugbetaald via een vermindering van de voertuigbelasting.

De buitenlanders zullen een vignet van een jaar, een maand (22 euro) of tien dagen (10 euro) moeten kopen. Na aftrek van de systeemkosten zou de jaarlijkse opbrengst voor de Duitse schatkist 500 miljoen euro per jaar bedragen.

Europese horde

De laatste horde in Duitsland is nu genomen. Maar de grootste moet nog komen: de taks moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie, die er over waakt dat buitenlandse weggebruikers niet gediscrimineerd worden. Voor de Duitsers wordt het immers een vestzak-broekzakoperatie, terwijl enkel de buitenlanders de facto zullen moeten betalen. Niet voor niets wordt de PKW-Maut de ‘Ausländermaut’ genaamd.

Eerder kon de Europese Commissie zich niet uitspreken over de Duitse PKW-Maut: dat mag zij niet doen voor zij in het bezit is van de definitieve wetteksten. Dat is overigens ook het geval voor de kilometerheffing in België.

Verkiezingsbelofte

In Duitsland wordt rekening gehouden met het feit dat EU-commissaris Violeta Bulc de taks zal weigeren. Dan zou Verkeersminister Alexander Dobrindt (CSU) kunnen schuilen achter het argument ‘van Europa mag het niet’ om een verkiezingsbelofte – die in het regeerakkoord onder druk van de CSU is opgenomen – in te slikken.  

Feit is dat in Duitsland de kritiek op de maatregel (‘ein Stammtichidee aus Bayern’) bijna algemeen is. Niet alleen werd uitgerekend dat de administratieve kost te hoog is, maar ook zal het effect op de mobiliteit nihil zijn. Dat komt omdat het een forfaitaire taks is, die op de koop toe voor de Duitsers wordt gecompenseerd en er geen rekening wordt gehouden met de gereden kilometers. Enkel een afstandsafhankelijke belasting zou een impact hebben op de mobiliteit.