Uitbreiding proef met ecocombi’s wordt overwogen

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Zowel TLV als Febetra reageren positief op het feit dat er nu na jaren van voorbereiding eindelijk ook ecocombi’s in Vlaanderen mogen rijden. “Het toelaten van LZV’s levert zowel bedrijfseconomisch als maatschappelijk belangrijke voordelen,” aldus Lode Verkinderen van TLV. Hij is blij met de start van de proef, omdat “Vlaanderen met zijn roeping tot internationale logistiek en transport, geen blinde vlek mag blijven in dit kader.”

Hij betreurt anderzijds wel dat de vooropgestelde criteria op vlak van onder andere infrastructuur en routes te streng zijn om een volwaardige proef mogelijk te maken. Zoals geweten zijn er meer dan 200 dossiers ingediend, maar zijn slechts zes trajecten door het Agentschap Wegen en Verkeer goedgekeurd. De criteria waren immers te streng, luidt al langer de kritiek in wegvervoerkringen.

Verkinderen: “TLV roept de Vlaamse overheid daarom op om opnieuw rond de tafel te zitten om de voorwaarden bij te sturen. De sector begrijpt de bekommernissen van de Vlaamse administratie rond verkeersveiligheid, maar wil via constructief overleg toch meer trajecten in aanmerking laten komen zodat ook Vlaanderen een volwaardige LZV-proef heeft.”

Weyts

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts is zich bewust van het probleem, vertelde hij tijdens de recente nieuwjaarsreceptie van Febetra en TLV aan Flows. “Wij staan open voor een versoepeling van de voorwaarden, voor een eventuele uitbreiding van de proef of zelfs voor een proef met grensoverschrijdende trajecten. Maar dat kan enkel als er niet wordt ingeboet aan verkeersveiligheid. Want die staat centraal in ons beleid.”

Wel zei hij dat een mogelijke uitbreiding niet voor de onmiddellijke toekomst is. “Deze proef loopt vier jaar en nu al de eisen veranderen zou onverkoopbaar zijn. Eerst moeten wij resultaten kunnen analyseren. Pas dan kunnen we overwegen om ‘gas te geven’,” zei hij.

Eerst evalueren

Weyts zit daarmee op dezelfde lijn als zijn administratie. “Wij willen best meedenken aan een uitbreiding van de proef, maar wij moeten ze eerst evalueren,” aldus Tom Roelants, administrateur-generaal Agentschap Wegen en Verkeer, in een gesprek met Flows naar aanleiding van de voorstelling van de ecocombi van NinaTrans.

“De huidige vergunningsregels kunnen wij niet zomaar wijzigen, want ze zijn door het Vlaams Parlement goedgekeurd. De proef duurt twee jaar (vanaf juli 2014, red.) en is verlengbaar met twee jaar. Dit betekent dat er ten laatste in de zomer van 2016 een rapport over de evolutie van de proef zal verschijnen. Dan kunnen we ook de trajecten evalueren,” zei hij. Er is echter ook een evaluatiecommissie, die regelmatig zal overgaan tot een tussentijdse evaluatie van de proef.

Samengevat kan men dus stellen dat de Vlaamse administratie niet afwijzend staat tegenover een mogelijke versoepeling van de vergunningseisen van de trajecten, maar dat ze, de verkeersveiligheid indachtig, niet overhaast tewerk wil gaan.