OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen, verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie zeker tot 2045 zal blijven stijgen. Die stijging zal sneller gaan dan wat OPEC aangaf in het rapport van vorig jaar. Dat is opmerkelijk, gezien de vele initiatieven om de aarde tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

(meer…)

Na bijna twintig jaar onderhandelen is er een akkoord over een nieuw verdrag met als doel de biodiversiteit op zee te beschermen. Redersvereniging KBRV toont zich alvast enthousiast.

(meer…)

België wil duidelijke engagementen voor de verduurzaming van de scheepvaart, klinkt het bij de doortocht van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne. De scheepvaartindustrie betoogt dat er dan wel miljarden aan R&D-investeringen nodig zijn.

(meer…)

Op de klimaatconferentie COP26 tekenen de havens van Antwerpen en Zeebrugge een memorandum met Chili over het opzetten van een corridor voor transport van groene waterstof van Chili naar Europa. De havens willen zich profileren als waterstofhubs.

(meer…)

Tijdens de klimaatconferentie COP 26 in Glasgow blaast ook de internationale scheepvaartsector verzamelen voor een conferentie over het terugdringen van de CO2-uitstoot. België vaardigt onder andere Hugo De Stoop (Euronav) af.

(meer…)

De havens moeten nu al nadenken over hoe ze zich de komende decennia – niet eeuwen – zullen schrap zetten tegen de impact van de zeespiegelstijging. Die zal sneller dan verwacht het risico op overstromingen sterk doen toenemen.

(meer…)

Op de site van Luik Natie in de Waaslandhaven is de eerste ‘Tesla Megapack’ ingehuldigd. Mede dankzij het opslagsysteem voor groene energie kan Luik Natie zich nu de eerste CO2-neutrale logistieke speler in de haven noemen.

(meer…)

De havens moeten actie ondernemen want al in de eerstvolgende generaties komt het water hen aan de lippen, waarschuwt klimatoloog prof. Jean-Pascal van Ypersele. Op 21 oktober spreekt hij voor de havengemeenschappen van Oostende en Zeebrugge.

(meer…)

Europa gaat de handel in emissierechten ook toepassen op het wegvervoer. Dat bevestigde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Dat zal leiden tot duurdere brandstoffen voor de trucks én de personenwagens. Het voorstel is dan ook omstreden.

(meer…)

Nederland voert de ‘vrachtwagenheffing’ pas in 2027 in, drie jaar later dan voorzien. De Nederlandse vervoerders zijn woedend, want de opbrengst zou de verduurzaming mee betalen. “Daardoor dreigt de sector de klimaatdoelen niet te halen,” zeggen ze.

(meer…)

De stad Antwerpen stelt Ecorys en CEO Manon Janssen aan als Klimaatregisseur. De stad koestert grote plannen om Antwerpen tegen 2030 klimaatvriendelijker te maken. Manon wil ook de maritieme community in Antwerpen bij die transitie betrekken.

(meer…)

De stad Antwerpen wil tegen 2030 50 tot 55% minder CO2 uitstoten en tegen 2050 zelfs klimaatneutraal zijn. Ze rekent daarvoor onder meer op de input van de haven via windenergie, restwarmte van de industrie en meer spoor en binnenvaart.

(meer…)

Zeeschepen zullen mogelijk over enkele maanden worden onderworpen aan een openbare energie-efficiëntiebeoordeling, zo rapporteert Splash 247. Een systeem van energielabels moet transparantie bieden voor de bevrachters.

(meer…)

Het Europees Parlement wil dat de scheepvaart strengere CO2-eisen krijgt opgelegd. Dinsdag stemde het een voorstel waardoor schepen zouden moeten betalen voor de emissies en dus ook onderworpen worden aan het ETS-systeem (Emissions Trading System).

(meer…)

Als kort nieuws vandaag: de bouw van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen loopt veel vertraging op, DHL verwacht grondige veranderingen in de logistieke keten, Hapag-Lloyd wil ambitieuzer zijn met betrekking tot het klimaat en piraten aan het werk.

(meer…)

Een betere aankomstplanning van schepen, schepen in havens aansluiten op walstroom, gebruik van duurzame energie en ‘groen gedrag’ via kortingen belonen. Met die maatregelen willen elf havens, waaronder Antwerpen, bijdragen aan een beter klimaat.

(meer…)

Samenwerken is een logische stap, melden de beide instellingen. Antwerp Management School (AMS) en het Center for Maritime and Air Transport (C-MAT) van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen vullen elkaar aan, zowel wat thematiek, aanpak als netwerk betreft. C-MAT biedt bijvoorbeeld een Master of Science in Maritime and Air Transport Management aan, terwijl AMS inzet op kortlopende masterclasses en een masteropleiding in Global Supply Chain Management. Beide instellingen kunnen samen een heel divers onderzoeksportfolio in transport en logistiek voorleggen, van fundamenteel tot toegepast onderzoek. “Voeg daarbij hun internationale netwerken en de banden met het ecosysteem rond de Antwerpse haven, en de tekening is duidelijk”, klinkt het. 

(meer…)

Beste lezer,

(meer…)

Frans Timmermans stelt zijn Klimaatplan voor op 11 december, maar de Nederlandse tv-zender NOS kon het al inkijken. Zo blijkt dat de Eurocommissaris een kilometerheffing in heel Europa wil invoeren. Daarnaast wil hij driekwart van het wegvervoer overhevelen naar spoor en binnenvaart. Wegvervoer zal in de toekomst bovendien emissierechten moeten kopen.

(meer…)

De ‘Getting to Zero Coalition’ bestaat uit vertegenwoordigers uit de maritieme, de energie-, infrastructuur- en financiële sector. De coalitie wordt ondersteund door overheden en sectororganisaties zoals de International Association of Ports and Harbours (IAPH). Van maritieme kant zijn de havens van Antwerpen, Aarhus, Rotterdam en Vancouver lid van de coalitie.

(meer…)

Je werknemers vergasten op een ijsje, zoals scheepsagentuur De Keyser Thornton op bovenstaande foto doet, is altijd een navolgenswaardig idee. Maar er bestaat ook een pakket structurele maatregelen om het werk in de haven tijdens hittedagen draaglijker te maken. Veiligheidscoördinator Dries Elsen van Cepa geeft het overzicht. “In de haven zijn er constant metingen van de droge temperatuur, de zonnestraling, luchtvochtigheid en windsnelheid, de zogenaamde WBGT-metingen. Die metingen worden vier keer per dag uitgevoerd en worden dagelijks met spanning afgewacht. De haven is opgedeeld in drie zones, twee op de rechter- en een op de linker-Scheldeoever. Wordt in een zone de temperatuurdrempel overschreden, dan worden maatregelen van kracht: er komen extra pauzes van twintig en in extreme gevallen veertig minuten. Zodra een drempel is overschreden, wordt dit via sms en/of e-mail aan de werkgevers gemeld. Die moeten vervolgens iedereen inlichten. Ook foremannen en ceelbazen krijgen deze meldingen.” 

(meer…)

“Het is absoluut noodzakelijk dat de lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een nieuw wereldwijd bindend kader vastleggen om een CO2-reductie te bekomen op korte termijn”, zei voorzitter Esben Poulsson op de jaarvergadering van de International Chamber of Shipping (ICS). ICS is de wereldwijde spreekbuis van de reders.

(meer…)

Milieuorganisatie Transport & Environment hield de (nog voorlopige) klimaatplannen tegen het licht die de 28 EU-lidstaten aan de Europese Commissie voorlegden. Transport & Environment bekeek in het bijzonder hoe ze pollutie en emissies door transport, de grootste vervuiler in Europa, willen terugdringen.

(meer…)

De spooroperatoren lanceren hun coalitie en de ‘Trein van Noach’ in het kader van de Klimaatconferentie die in het Poolse Katowice plaatsvindt. De trein doet vervolgens Wenen (14/1), Berlijn (24/1), Parijs (5/2) en Brussel (20/2) aan. In elk van die steden zullen bekende straatkunstenaars de trein stilaan omvormen tot het grootste rijdende kunstwerk ter wereld. Zij zullen zich daarbij laten inspireren door het oudste verhaal over milieuactivisme, de Ark van Noach.

(meer…)