J. Vandermeiren stelt in NY coalitie voor zero-emissiescheepvaart voor

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen

De ‘Getting to Zero Coalition’ bestaat uit vertegenwoordigers uit de maritieme, de energie-, infrastructuur- en financiële sector. De coalitie wordt ondersteund door overheden en sectororganisaties zoals de International Association of Ports and Harbours (IAPH). Van maritieme kant zijn de havens van Antwerpen, Aarhus, Rotterdam en Vancouver lid van de coalitie.

De coalitie sluit zich aan bij de strategie van de IMO (International Maritime Organization) om de CO2-emissies tegen 2050 te halveren. Maar ze gaat nog een stap verder. Ze stelt zich tot doel om tegen 2030 commercieel leefbare zero-emissieschepen te laten varen op zero-emissiebrandstof.

Actieve rol

Jacques Vandermeiren heeft in een toespraak in New York uitgelegd welke inspanningen de Antwerpse haven doet om een CO2-neutrale haven te worden. Volgens een woordvoerster van het Havenbedrijf heeft hij het onder meer gehad over de ‘road map 2025’ voor een multifuel haven met waterstof, lng en walstroom, de opvang en het hergebruik van CO2. Vandermeiren had het ook over de eigen vloot die binnenkort uitgebreid wordt met een eerste sleepboot op waterstof in samenwerking met CMB.

“De haven wil een rol spelen voor duurzame scheepvaart op internationaal vlak. Ze wil een influencer zijn”, zegt de woordvoerster. Over de rol van het Havenbedrijf in de coalitie zegt ze: “Het Antwerpse havenbedrijf is een van de zovele gelijkwaardige ondertekenaars maar het wil een actieve rol spelen.”

IAPH

Patrick Verhoeven, managing director van IAPH, wil met zijn organisatie zorgen voor veilige en betrouwbare bunkerinfrastructuur in havens wereldwijd. “Aangezien de meeste CO2-emissies van scheepvaart op diepzeeroutes afkomstig zijn, is de samenwerking tussen grote carriers, brandstofleveranciers, technologieproviders en havens noodzakelijk om een doorbraak te forceren in de ontwikkeling van commercieel leefbare zero-emissieschepen. De coalitie is daarvoor het juiste platform. Wij willen daarin een rol spelen in het promoten van de beschikbaarheid van veilige en betrouwbare bunkerfaciliteiten”, zei hij.

De IAPH heeft een Clean Marine Fuel Audit Tool uitgewerkt die havens kunnen gebruiken om licenties aan bunkeroperators toe te kennen.

Koen Heinen