Staking bij havenkapiteinsdiensten North Sea Port (update)

Nieuws, Scheepvaart
Yannick De Spiegeleir
Haven Gent
Haven Gent © Flows

Bij de havenkapiteinsdiensten North Sea Port is donderdagochtend een 24 urenstaking begonnen. Vakbond ACOD klaagt de toenemende werkdruk en de uitholling van functies aan. Volgens North Sea Port is er geen hinder door de actie.

Update 28/10 – 15.40 uur

De sociale onrust bij de havenkapiteinsdiensten is niet nieuw. Eind augustus al diende vakbond ACOD een stakingsaanzegging in voor onbepaalde duur, tot nu zonder gevolg. Woensdagavond besliste een groot deel van het personeel van de havenkapiteinsdienst in Gent om donderdagochtend het werk neer te leggen. Volgens de vakbond leven dezelfde zorgen ook aan de Nederlandse zijde van North Sea Port, maar laat de wetgeving het daar moeilijker toe om het werk neer te leggen. In een brief die in het voorjaar verstuurd werd, uiten de vier vakorganisaties, aan Belgische en Nederlandse kant, al het ongenoegen en de bezorgdheden van het personeel.

Inspraak

“Met deze prikactie wil het personeel een signaal uitsturen naar de directie van North Sea Port”, zegt ACOD-vakbondssecretaris Dirk Van Himste. Concreet vragen de stakende personeelsleden zekerheid over hun sociaal statuut: tegen 2025 moeten beide kapiteinskamers samensmelten tot één geheel. In een eisenbundel van de stakers wordt vooral de klemtoon gelegd op bezorgdheden over inspraak en invulling van het werk. “Onze mensen op de werkvloer vrezen voor de uitholling van hun job en klagen de voortdurende onzekerheid omtrent de toekomst van de jobinhoud aan. Samen met externe diensten wordt er een uitverkoop van taken van de kapiteinskamer georganiseerd, zoals taken rond verkeersbegeleiding”, zegt Van Himst. Sinds de fusie van de Vlaams-Nederlandse fusiehaven tot North Sea Port heerst ook onvrede over het contact met de havenleiding.

Geen hinder

Johan Bresseleers, woordvoerder van North Sea Port, zegt dat de kapiteinskamer bemand is vandaag. “Er is geen hinder door de stakingsactie”, benadrukt hij. “Dit is de actie van een van de vier vakbonden. We blijven in dialoog gaan en overlegmomenten voorzien en gaan met alle gesprekspartners rond de tafel zitten.”

Internationale imago

Langs werkgeverskant wordt de stakingsactie van de havenkapiteinsdiensten veroordeeld. “De staking is onverantwoord en economisch schadelijk. De vakbonden geven hiermee een signaal dat ze het internationale imago van North Sea Port onbelangrijk vinden”, zegt Stefan Derluyn, directeur van Voka|Vegho. De leden van Voka/Vegho zeggen dat ze tevreden zijn over het bestuur en de leiding bij North Sea Port. “De havenleiding werkt klantgericht en heeft een duidelijke visie op de toekomst. Sinds de fusie is de hoeveelheid toekomstgerichte projecten voor de haven alleen maar toegenomen. Denk aan infrastructuurprojecten, energie en omgevingsgerichte initiatieven. Voka|Vegho ondersteunt die evolutie. De economische hefbomen die hier gevormd worden, mogen dus niet op de helling gezet worden door acties zoals we die vandaag zien.”

Yannick De Spiegeleir